Uwagi do koncepcji zagospodarowania parku nadrzecznego

W związku z konsultacjami zagospodarowania parku nadrzecznego po raz kolejny złożyliśmy swoje uwagi. Najważniejsza dotycząca zachowania istniejącej trasy rowerowej wzdłuż Bystrzycy została uwzględniona. Niestety część uwag wciąż jest aktualna.

Trasa wzdłuż Bystrzycy zostaje

Z ulgą przyjmujemy, że w koncepcji została zachowana istniejąca trasa rowerowa wzdłuż Bystrzycy i zgodnie z sugestią została zapisana jako trasa rowerowa szybkiego ruchu. Trasa wzdłuż Bystrzycy jest najbardziej obleganą trasą rowerową użytkowaną nie tylko w dni wolne, ale także w dni robocze i służącą nie tylko rekreacji, ale też w celach transportowych. Sugerujemy rozważyć stworzenie wspólnego ciągu dla rowerów i pojazdów od ul. Żeglarskiej do ogródków działkowych, np. w formie przekroju 2-1: dwa pasy rowerowe na krawędziach i jeden pas ruchu dla samochodów (użytkowany do jazdy w obu kierunkach, w sytuacji, gdy pojazdy muszą się minąć zjeżdżają na pasy rowerowe) – zaznaczono na zieloną przerywaną linią w załączniku. Pozwala to oszczędniej gospodarować przestrzenią i uczy wspólnego korzystania z przestrzeni. Po stronie południowej trasa rowerowa powinna być połączona z ulicą Janowską i przewidywać też możliwość wykorzystania jako dojazd do najbliższych posesji (z braku miejsca nie da się inaczej rozwiązań wlotu w Janowską drogi rowerowej i dojazdu do posesji) – zaznaczono jw.

Typowa holenderska ulica 2-1

I jej wrocławska wariacja

 

Zróbmy to lepiej i taniej!

W zakresie ścieżki rowerowej biegnącej równolegle ul. Janowskiej u podnóża skarpy uważamy, że warto byłoby rozważyć prowadzenie tej ścieżki w śladzie istniejącej drogi serwisowej przy ujęciach wody – zaznaczono na niebiesko przerywaną linią w załączniku. Z punktu widzenia ekonomicznego wydaje się to dużo rozsądniejsze, ponieważ odnowiona droga rowerowa pełniłaby dwie funkcje – rowerową i dojazdową. Nawierzchnia drogi rowerowej wszakże i tak musi uwzględniać ruch ciężkich samochodów, zajmujących się utrzymaniem. Dodatkowo na takiej trasie można postawić tablice informujące czym są te konstrukcje oraz inne tablice związane z wodą płynącą, podziemną i zaopatrzeniem w wodę.

Zbędne wydaje się zlokalizowanie dwóch przepustów/kładek w celu przekroczenia rowu melioracyjnego (oznaczono na mapie lit. A). Postulowany przebieg zaznaczono jw. Na plus należy uznać prowadzenie części tego odcinka wzdłuż rowu melioracyjnego.

Sugerujemy rozważyć stworzenie wspólnego ciągu dla rowerów i pojazdów na fragmencie ulicy Koło, np. w formie przekroju 2-1 – zaznaczono na zieloną przerywaną linią w załączniku.

Ulica Nałkowskich wzdłuż Medalionów

W zakresie ścieżki rowerowej biegnącej po ul. Nałkowskich i dalej Medalionów to trasa ta wymaga przede wszystkim ujednolicenia, uwzględnienia ruchu pojazdów (dojazd do parkingów), oraz ograniczenia dostępności samochodem (tj. cała trasa przejezdna rowerem, ale już nie samochodem). Nie ma uzasadnienia dla budowania wydzielonej drogi dla rowerów w tym miejscu. Zbędny jest także ewentualny łącznik w kierunku ul. Diamentowej, ponieważ rowerzyści w tym miejscu mogą jechać na zasadach ogólnych. W kwestii połączenia ulicy Medalionów z doliną Bystrzycy zwracaliśmy już uwagę, że technicznie będzie to niewykonalne, ze względu na różnicę wysokości wynoszącą ok. 5m. Zaproponowane rozwiązanie jest ekonomicznie nie uzasadnione ze względu na zakres robót ziemnych. Po raz kolejny apelujemy, by rozważyć wykorzystanie istniejącej ścieżki zaczynającego się między blokami Medalionów 16 i 18 i schodzącego do dna doliny – zaznaczono na niebiesko przerywaną linią w załączniku

Pokonanie różnicy wysokości 5m zgodnie ze Standardami Rowerowymi miasta Lublin wymaga podjazdu o nachyleniu 5% ze spocznikiem o długości min. 5m co 2m różnicy wysokości. Jak łatwo policzyć podjazd powinien mieć minimum 110m długości, gdy w koncepcji ma mniej niż 50m.

Trasa rowerowa po obu stronach Bystrzycy koniecznie potrzebna

Postulujemy także by pomiędzy tzw. po wschodniej stronie rzeki Bystrzycy zamiast głównego ciągu pieszego przewidzieć wspólny ciąg pieszo-jezdny dostępny dla pieszych, rowerzystów i wyjątkowo samochodów – zaznaczono na zieloną przerywaną linią w załączniku. Ciąg ten mógłby być wykorzystywany np. przez rodziców z dziećmi na hulajnoga, rowerach itd. Obecnie brakuje takiej przestrzeni a pozostałe zaprojektowane przestrzenie nie spełniają takiej funkcji.

Robocza koncepcja zagospodarowania Parku Nadrzecznego

Robocza koncepcja zagospodarowania Parku Nadrzecznego

Uwagi do przewidywanych atrakcji i przebiegu ciągów pieszych

Zaproponowane ciągi piesze między Bystrzycą a ul. Janowską wymuszą powstanie ścieżek pomiędzy nimi, ponieważ nie umożliwiają wydostania się z nich czy skrócenia trasy. Nie są także połączone z istniejącymi drogami serwisowymi. Zaznaczono na brązowo, kreskowaną linią w załączniku sugerowane skróty piesze.

Kąpielisko przy młynie zaprojektowano w jednym z niebezpieczniejszych miejsc na tym odcinku – ostrym zakręcie rzeki, który podmywa stromą skarpę. Scenę w ruinach młyna oznaczono w miejscu innym niż ruiny. Tuż obok oznaczono amfiteatr – prawdopodobnie w istniejącej niecce terenu, która styka się z młynem. Nie da się, więc wykonać oddzielnie obu obiektów, nie ma też raczej takiej potrzeby. Przy bloku Medalionów 2 przewidziano punkt do obserwacji przyrody z daleka… Z punktu widoczna jest plaża.

Przy ul. Żeglarskiej zaproponowano sezonowy ogródek z toaletą. Ulica ta w przyszłości ma być miejską obwodnicą, więc nie jest to trafiona lokalizacja. Następna lokalizacja przy ogródkach działkowych wydaje się bardziej trafiona.

Przeraża liczba zaprojektowanych miejsc parkingowych, która wydaje się zbędna lub zachęcająca do przyjechania autem. Postulujemy likwidację 4 parkingów oznaczonych na czerwono.

Kolejna koncepcja –  te same niewiadome

Koncepcja po raz kolejny nie odpowiada na wiele istotnych pytań – w jakiej formie przewidziane są sezonowe punkty gastronomiczne, co ze zbiornikiem retencyjnym w pobliżu Medalionów 18, jaka będzie nawierzchnia dróg rowerowych, chodników, czy będą ławki, stojaki itd…

Author: Krzysztof Kowalik