Wniosek o dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku na al. Tysiąclecia koło Zamku

W ramach kolejnych nisko kosztowych ułatwień dla rowerzystów jutro do ZDiM złożone zostanie pismo dotyczące dopuszczenia ruchu rowerów na chodniku koło Zamku na al. Tysiąclecia. Głównym celem jest rozwiązanie istniejącej sytuacji w której zdecydowana większość rowerzystów i tak korzysta z tego chodnika, pomimo że formalnie jest to niezgodne z prawem.
Poniżej treść pisma wraz ze zdjęciami:

Sprawa dotyczy: dopuszczenia ruchu rowerowego na chodniku na al. Tysiąclecia obok Zamku Lubelskiego.
Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie ruchu rowerów na chodniku zlokalizowanym po południowej stronie al. Tysiąciecia, na odcinku od al. Unii Lubelskiej do Placu Zamkowego, poprzez ustawienie dwóch znaków pionowych C-16 „droga dla pieszych” z tabliczką T-22 „nie dotyczy rowerów”.
Istniejąca organizacja ruchu na tym odcinku drogi nie pozwala rowerzystom w normalnych warunkach legalnie poruszać się po w/w chodniku (prędkość pojazdów do 50 km/h), a jedynie w przypadku złej pogody lub jazdy z dzieckiem w wieku do lat 10. Pomimo tego faktu znaczna część z nich w trosce o swoje bezpieczeństwo (ruchliwa trzy pasmowa ulica z ruchem ciężkim) wybiera jazdę chodnikiem.
Wdrożenie proponowanego rozwiązania w najbliższym czasie ma szczególne uzasadnienie, gdyż w ramach systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego powstaje droga rowerowa na al. Unii Lubelskiej i pasy rowerowe na ul. Kalinowszczyzna, a wiosną zalegalizowany został ruch rowerowy na ciągu pieszym na błoniach pod Zamkiem. Dodatkowo po niedawnych pracach ziemnych omawiany chodnik został wyremontowany i zyskał równą nawierzchnię wobec stanu poprzedniego.
Zastosowanie kombinacji znaków C-16+T-22 należy traktować jako rozwiązanie doraźne do czasu wybudowania w tym miejscu wydzielonej drogi rowerowej. Pozwoli ono rowerzystom legalnie poruszać się po chodniku, a jednocześnie nie będzie zakazywało jazdy po ulicy (we wrześniu ruch na niej znacznie spadnie po oddaniu obwodnicy).

Kombinacja znaków C-16+T-22 na błoniach pod Zamkiem

Miejsce ustawienia pierwszego znaku C-16+T-22, w pobliżu  planowanej stacji rowerowej na Placu Zamkowym.

Miejsce ustawienia drugiego znaku C-16+T-22, gdzie zakończy się droga rowerowa na Rondzie Dmowskiego.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.