Wniosek o dopuszczenie ruchu rowerowego na placu przy Centrum Kultury

Przy całej gamie spraw trudnych i kosztownych, nie brakuje także rozwiązań prostych i tanich. Jednym z nich jest zalegalizowanie ruchu rowerowego na placu przy Centrum Kultury. Poniżej treść naszego pisma do ZDiM w tej sprawie.

Zwracamy się z wnioskiem o zalegalizowanie ruchu rowerów na placu przed Centrum Kultury w Lublinie, poprzez doczepienie tabliczki „T-22” nie dotyczy rowerów pod istniejącym znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką „Dotyczy całego placu”.
Ustawienie znaku B-1 od strony ul. Kołłątaja miało za zadanie ochronę nawierzchni placu przed wjeżdżaniem pojazdów samochodowych, które mogły powodować jej fizyczne uszkodzenie (duży nacisk), a także brudzenie od smarów, olejów i paliwa. Rower jako pojazd czysty i lekki nie powoduje żadnego negatywnego wpływu na stan istniejącej granitowej nawierzchni placu.
Równocześnie od początku, gdy plac został udostępniony mieszkańcom po remoncie, odbywa się na nim regularny ruch rowerowy, zarówno przez osoby będące pracownikami i gośćmi Centrum Kultury, ale także osoby korzystające z infrastruktury placu oraz parku. Wielkość placu i alejek jest na tyle duża, że nie powoduje konfliktów pomiędzy pieszymi i rowerzystami.
Wdrożenie proponowanego rozwiązania zalegalizuje istniejący stan rzeczy oraz zwiększy szacunek dla obowiązującego prawa; jego koszt również będzie niewielki.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.