Wręczenie wiceprezydentowi „Audytu polityki rowerowej”

28 stycznia 2015 roku przekazaliśmy „Społeczny raport z audytu polityki rowerowej Lublina” na ręce wiceprezydenta Miasta Lublin, pana Artura Szymczyka.

W trakcie spotkania zadaliśmy następujące pytania:
1. Czy Prezydent będzie realizował zapisy istniejących dokumentów określających politykę rowerową?
2. Czy powstanie budżet na wydzielone* inwestycje rowerowe?
3. Czy Prezydent powoła pełnomocnika ds. ruchu rowerowego?
4. Kiedy zostanie powołana Rada ds. Ruchu Rowerowego? Kiedy zacznie funkcjonować Zespół Opiniujący?

Na spotkaniu wiceprezydent uznał za istotne, żeby nawiązana została współpraca z rowerzystami przy opiniowaniu projektów oraz zapowiedział wzmocnienie o kolejne osoby zespołu ds. Mobilności Aktywnej. Wiceprezydent stwierdził, że działania miękkie powinny być w dalszym ciągu realizowane przez organizacje pozarządowe a nie przez urząd.

Pod koniec lutego jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie. Liczymy, że wtedy uzyskamy odpowiedzi na pozostałe nasze pytania i zalecenia.

O samym raporcie pisaliśmy tutaj.

Media relacjonowały przekazanie naszego raportu:

  • Radio Centrum: link
  • Radio Lublin: link
  • Poranek z Panoramą: link
  • Panorama Lubelska: link

* – wydzielony budżet na inwestycje rowerowe oznacza budżet na budowę dodatkowych dróg rowerowych niezależnie od inwestycji drogowych, np. budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi, która nie będzie remontowana. Budżet taki jest niezbędny by stworzyć spójną sieć tras rowerowych. Obecnie inwestycje rowerowe powstają głównie przy inwestycjach drogowych. Wydzielony budżet na inwestycje rowerowe pozwala na stworzenie infrastruktury rowerowej niezależnie od  remontów dróg.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.