Wyniki ankiety transportowej

Przedstawiamy wyniki ankiety transportowej.

 
Wyniki ankiety dostępna są tutaj.
W ankiecie wzięło udział 231 osób. Połowa osób odpowiedziała przez internet, połowa została przepytana przez ankietera na lubelskim Deptaku w dniach 17-21 września 2018 roku. Celem ankiety było poznanie opinii mieszkańców Lublina w związku z możliwością wdrożenia Stref Czystego Transportu.

93,5% ankietowanych wskazało, że w centrum Lublina należy wprowadzić ułatwienia dla ruchu rowerowego. Jednoznacznie wskazuje to na społeczne poparcie dla tworzenia takich ułatwień.
73,2% ankietowanych wskazało,  że w Lublinie transport stanowi istotne źródło zanieczyszczeń powietrza. Wskazuje to, że mieszkańcy w większości są świadomi, że transport stanowi istotny czynnik pogarszający jakość powietrza.
65,8% ankietowanych wskazało, że w centrum Lublina należy wprowadzać ułatwienia dla transportu bezemisyjnego. Jednocześnie 50,8% wskazało, że w centrum Lublina należy wprowadzać ograniczenia dla ruchu samochodów napędzanych silnikiem. Potrzeby takiej nie widzi 30,7% ankietowanych. Powyższe wskazuje, że mieszkańcy chcą ułatwień dla transportu bezemisyjnego, jednak nie kosztem zwykłego transportu. Rozwiązanie takie wydaje się trudne do wprowadzenia. Patrząc na te pytania z perspektywy Stref Czystego Transportu można by prognozować, że mieszkańcy Lublina nie byliby ich zwolennikami.

53,7% ankietowanych uważa, że Deptak powinien być poszerzony o krótkie uliczki do niego przylegające. Potrzeby takiej nie widzi 30,7% ankietowanych.

Ankieta była częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu organizowanego przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka i jest realizowana w kooperacji z Polskim Klubem Ekologicznym Okręgiem Mazowieckim, w ramach projektu finansowanego przez Europejską Fundację Klimatyczną.

Author: Krzysztof Kowalik