Zapowiedź społecznego audytu rowerowego w Akademii Aktywnych

Dziś w Akademii Aktywnych w Radiu Lublin uchylamy rąbka tajemnicy dotyczącej społecznego audytu polityki rowerowej w Lublinie. Całość raportu będzie opublikowana w piątek o 11:00. Czym jest społeczny audytu polityki rowerowej, który powstał w 10 miastach Polski (Kraków, Łódź, Warszawa, Szczecin, Lublin, Poznań, Radom, Olsztyn, Toruń i Bydgoszcz)?

Podstawowym celem opracowania raportu jest ulepszenie polityki rowerowej – czyli spowodowanie pozytywnej zmiany w postaci poprawy efektywności działań miasta na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Raport ma za zadanie postawić diagnozę w jakim stadium zaawansowania jest aktualnie polityka rowerowa oraz określić jej mocne i słabe strony.
Opracowanie gromadzi w jednym dokumencie wszystkie istotne dane opisujące złożony proces polityki rowerowej w danym mieście. Analiza zebranych informacji daje podstawy do formułowania konkretnych wniosków w poszczególnych jej obszarach.

Struktura raportu inspirowana jest zintegrowanym sposobem opisywania polityki rowerowej BYPAD. Przewidziana jest w nim analiza trzech etapów realizacji polityki rowerowej jak planowanie, wdrażanie i ewaluacja. Sam raport wpisuje się w etap ewaluacji, który jak pokazuje praktyka jest zwykle piętą achillesową polityk realizowanych w polskich miastach.

Raport stanowi użyteczny materiał dla urzędu realizującego politykę rowerową, gdyż jest on przejawem głosu najważniejszej grupy docelowej, do której adresuje on swoje działania czyli rowerzystów (zwłaszcza w zakresie badania jakości infrastruktury rowerowej oraz inwentaryzacji barier).

Istotną funkcją raportu jest kreowanie dialogu. Upublicznienie raportu stanowi doskonały pretekst do otwarcia dyskusji publicznej na temat polityki rowerowej w mieście. Raport powinien stać się czynnikiem inicjującym lub intensyfikującym partnerski dialog pomiędzy stroną społeczną a urzędem miasta.

Celem raportu jest także dostarczenie danych do porównania polityk rowerowych różnych miastach. Dzięki temu będzie możliwe utworzenie miarodajnego rankingu rowerowego miast, opartego na rzetelnych wskaźnikach, wskazującego, które miasta są dziś bardziej, a które mniej przyjazne dla rowerzysty (gdzie jest bardziej kompletny, spójny i lepszej jakości system tras rowerowych) i które prowadzą bardziej zaawansowaną i kompletną politykę rowerową. Materiał z wielu miast pozwoli też na sformułowanie wniosków dotyczących optymalizacji polityki rowerowej na szczeblu krajowym.

Projekt koordynowany jest przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową. Audyt w Lublinie przeprowadziło Porozumienie Rowerowe działające w ramach Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Raport jest częścią projektu „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z Gminy Wrocław .

Link do audycji: audycja

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.