Zaproszenie na warsztaty dot. Stref Czystego Transportu

Jednym z problemów mieszkańców Lublina są skutki zatłoczenia komunikacyjnego. Zanieczyszczone powietrze, hałas samochodów, niski poziom bezpieczeństwa – ryzyko potracenia przez auto, szczególnie osób starszych i dzieci. Z tymi wyzwaniami borykają się głównie mieszkańcy centrum Lublina.
Czy tę część miasta możemy uczynić bardziej przyjazna dla jej mieszkańców? Tak!

Zaproszenie na warsztaty dot. Stref Czystego Transportu

Jedną z rekomendacji Panelu Obywatelskiego jest wdrożenie Stref Czystego Transportu. Prezydent Krzysztof Żuk zapowiedział, ze strefa taka zostanie wprowadzona. Jej wprowadzenie zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi w 2019 roku.
Czym jest Strefa Czystego Transportu i co oznacza dla mieszkańców Centrum? O tym opowiemy w trakcie warsztatów. Warsztaty poprowadzi ekspert Dariusz Kraszewski, członek grupy roboczej ds. ochrony powietrza przy Ministerstwie Środowiska.
Po prezentacji zapraszamy do otwartej dyskusji – czy w Lublinie możliwe jest wprowadzenie Stref Czystego Transportu?
Jakie inne rozwiązania stosować dla ograniczenia uciążliwości ruchu samochodowego w centrum miasta?
Warsztaty odbędą się w czwartek, 20 września 2018 roku w godzinach 17 – 19, w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu. Wstęp wolny.
Warsztaty są częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu organizowanego przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka i są realizowane w kooperacji z Polskim Klubem Ekologicznym Okręgiem Mazowieckim, w ramach projektu finansowanego przez Europejską Fundację Klimatyczną.

Author: Krzysztof Kowalik