16 września 2017

Otwórzmy Plac Litewski dla rowerów!

Dziękujemy Wam wszystkim za podpisanie petycji „Otwórzmy plac Litewski dla rowerów!”. Zebraliśmy w sumie ponad 400 podpisów. Petycja została złożona do Prezydenta Miasta i w tej chwili czekamy na odpowiedź…

W międzyczasie Urząd Miasta Lublin ogłosił konsultacje społeczne w sprawie projektu nowego regulaminu korzystania z Placu Litewskiego, który dopuszczałby możliwość poruszania się rowerami – tylko po wyznaczonych trasach. Ale nie tak jak prezentowaliśmy je przy okazji naszej petycji, czyli wzdłuż dawnego przebiegu ul. Krakowskie Przedmieście (obok fontann liniowych). UM Lublin proponuje możliwość jazdy rowerem tam gdzie jest największe natężenie ruchu pieszego, w południowej części placu Litewskiego, wzdłuż budynku Poczty Głównej. Propozycja Miasta jest dość kolizyjna i niekomfortowa dla rowerzystów. Brak jest też w niej udrożnienia ruchu rowerowego od ul. Plac Litewski do ul. Zielonej.

Dlatego zachęcamy Was do wysłania swojego głosu w prowadzonych konsultacjach społecznych regulaminu placu Litewskiego do 29 października (niedziela) na adres: konsultacje@lublin.eu

Dziękujemy!

Propozycja treści listu:

„W związku z wyłożeniem do konsultacji Regulaminu placu Litewskiego popieram dopuszczenie ruchu rowerowego na placu. Zgłaszam następujące uwagi:

1. Wnoszę o przesunięcie przebiegu przejazdu dla rowerzystów znajdującego się po południowej stronie placu w kierunku północnym, za fontanny liniowe – pomiędzy granitowe sześciany. Po pierwsze -umożliwi to bezpieczny wjazd i zjazd z placu Litewskiego. Rozwiązanie takie zostało wypracowane przez Zarząd Dróg i Mostów. Po drugie -zmniejszy liczbę konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi. W proponowanym przebiegu, pod Pocztą Główną, ruch pieszych jest największy.
2. Nie jest znana lokalizacja stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego w okolicy placu. Obecna stacja została usunięta sprzed budynku Pedetu i do dzisiaj nie jest ustawiona. Stacja ta w istotny sposób wpłynie na sposób poruszania się części rowerzystów. Bez znajomości jej lokalizacji nie można ustalić wszystkich relacji przejazdów dla rowerzystów.
3. Wnoszę o umożliwienie całorocznego przejazdu w relacjach plac Litewski – ulica Zielona, plac Litewski – Kościuszki. Wnoszę także o dopuszczenie ruchu rowerowego w relacji Kapucyńska – Staszica, jednak wyłącznie poza sezonem ogródków na Deptaku. Ruch w tych relacjach jest naturalny, ponieważ są to ulice, po których można się poruszać rowerem.
4. Wnoszę o dopuszczenie biznesów rowerowych na placu Litewskim. Planowany w pobliżu fontann letni ogródek będzie funkcjonował tylko w szczycie sezonu. Biznesy rowerowe, takie jak Bike Cafe funkcjonują w danej przestrzeni tak długo na ile jest na nie popyt. Jednocześnie tego typu biznes promuje kreatywność i tworzy kulturę rowerową miasta. Być może dopuszczenie tego rodzaju inicjatyw wymaga regulacji i ustalenia limitu, jednak wydaje się być bardzo rozsądnym pomysłem na promowanie rowerów i uzupełnienie oferty placu Litewskiego.”