5 lutego 2015

Edukacja dla szkół

Porozumienie Rowerowe – Towarzystwo dla Natury i Człowieka w 2016 roku kontynuuje zajęcia z edukacji rowerowej dla uczennic i uczniów lubelskich szkół. W bieżącym roku przewidujemy serię 30 warsztatów z praktycznej jazdy rowerem dla szkół biorących udział w kampanii „Rowerowy Maj”.

Zajęcia praktyczne dla szkół koordynuje Michał Wolny: 888-844-666.

W latach 2011 – 2015 prowadziliśmy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla szkół.

1. Zajęcia teoretyczne dla klasy lub grupy uczniów (20-30 os.) w formie prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją, zakończoną konkursem z nagrodami. W ramach zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące transportu zrównoważonego i korzyści płynących z promocji ruchu rowerowego, bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście, przepisów prawa, wyposażenia roweru, rodzajów infrastruktury rowerowej czy założeń polityki rowerowej Lublina.

 
2. Zajęcia praktycznie dla grupy do 10-12 uczniów posiadających kartę rowerową w formie ulicznego przejazdu rowerowego. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście, poznanie w praktyce przepisów prawa, ćwiczenie koordynacji ruchu oraz panowania nad rowerem a także zasady bezpiecznego parkowania roweru na stojakach typu U. Grupa w ramach przejazdu pozna różne rodzaje infrastruktury tj. drogi rowerowe, pasy rowerowe, ulice z kontraruchem rowerowym  i rondo rowerowe (wybrane szkoły), oraz jazdę po ulicach bez wydzielonej infrastruktury rowerowej.

Więcej zdjęć z 2013 roku:

Informacje o projekcie Rowerowa Szkoła:

Szkolenie rowerowe dla nauczycieli

20 listopada 2014 roku, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, odbyło się pierwsze w Lublinie szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego i egzaminatorów na kartę rowerową, poświęconego metodyce prowadzenia zajęć z edukacji rowerowej. Szkolenie obejmowało część teoretyczną (3h) na bazie zagadnień z zajęć teoretycznych dla uczniów, a także część praktyczną (3h) w ramach której grupa wzięła udział w przejeździe rowerowym po mieście, gdzie poznała wszystkie typy infrastruktury rowerowej wraz z zasadami zachowania się na nich.

Szkolenie miało za zadanie merytorycznie wspomóc nauczycieli tak, by byli w stanie samodzielnie prowadzić pro-rowerowe zajęcia, szczególnie część praktyczną.

 

Projekt „Rowerowa Szkoła” realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiada rekomendację przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Rowerowej – posłanki Ewy Wolak.

Projekt „Lublin Rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych” realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Lublin.