Finansowane z grantu Fundacji Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.