9 lipca 2020

Bezpieczne szkoły w Lublinie 2020

W 2020 roku sprawdziliśmy jak wygląda bezpieczeństwo ruchu drogowego pod 5 wybranymi szkołami podstawowymi w Lublinie!

Celem projektu było włączenie społeczności szkolnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pod szkołami podstawowymi. W pierwszym etapie w oparciu o ankiety internetowe i wywiady telefoniczne dowiedzieliśmy się jak bezpieczeństwo oceniają wszystkie grupy społeczności szkolnej: uczniowie i uczennice, kadra szkolna oraz rodzice. Równolegle na podstawie własnego doświadczenia wskazaliśmy miejsca, gdzie może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji.

Na podstawie zebranych uwag, oraz wizji terenowych przedstawiliśmy możliwe do wdrożenia działania, które podniosą bezpieczeństwo uczniów i uczennic. Wypracowane rozwiązania zostały przekazane Prezydentowi Miasta Lublin w formie petycji.

Do projektu zgłosiły się szkoły podstawowe nr 2, 4, 11, 28, 44 z Lublina.

Poczucie bezpieczeństwa w odczuciu społeczności szkolnych

Raport SP2
Raport SP4
Raport SP11
Raport SP28
Raport SP44
Raport zbiorczy

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w policyjnych statystykach

Raport: Bezpieczeństwo Ruchu Pieszego w Lublinie w latach 2015-2019
Raport: Bezpieczeństwo Ruchu Rowerowego w Lublinie w latach 2015-2019

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w otoczeniu szkoły

Raport SP2
Raport SP4
Raport SP11
Raport SP28
Raport SP44

Podsumowanie

Publikacja podsumowująca
Petycja do władz miasta o poprawę bezpieczeństwa pod szkołami
Odpowiedź na petycję
Spot podsumowujący projekt

Propozycje zmian na rzecz poprawy ruchu drogowego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Wyniki konkursu plastycznego

Szkoła Podstawowa nr 4

1 miejsce klasy 1-3

Wiktor Szyszko, klasa 1C

1 miejsce klasy 6-8 ex aequo

Julia Słowikowska, klasa 8D
Dawid Zadziorski, klasa 7C

Szkoła Podstawowa nr 11

1 miejsce klasy 6-8

Aleksandra Piskorska, klasa 6B

Szkoła Podstawowa nr 28

1 miejsce klasy 6-8 ex aequo

Julia Batyra, klasa 6B
Lena Zając, klasa 6B

Szkoła Podstawowa nr 44

1 miejsce klasy 6-8

Piotr Odzimek, klasa 7d

2 miejsce 6-8

Iga Mitkowska, klasa 7a

3 miejsce 6-8

Konrad Skrzypek, klasa 7a

Projekt „Bezpieczne szkoły w Lublinie” realizowany jest dzięki wsparciu: