30 grudnia 2020

Monitoring 2019-2020

Monitoringiem objęto:

  • 10 projektów dofinansowanych z UE (poza Lubelskim
    Obszarem Funkcjonalnym – LOF),
  • wszystkie projekty rowerowe w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  • 80% projektów, które otrzymało dofinansowanie w
    ramach rządowego „Program rozwoju gminnej i
    powiatowej infrastruktury drogowej” oraz „Fundusz Dróg Samorządowych”,
  • plany miejscowe i warunki zabudowy w Lublinie pod kątem przestrzegania Standardów Rowerowych i zawartych w nich wytycznych dot. liczby miejsc parkingowych dla rowerów.

Uzupełnieniem wyżej wymienionych działań było opracowanie Raportów dot. bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych w 4 miastach grodzkich Lubelszczyzny. Są one dostępne w formie interaktywnej mapy.

Raport: parkingi w planowaniu przestrzennym w Lublinie.

Raport: Pieniądze wyrzucone w błoto? Jaka infrastruktura rowerowa powstaje na Lubelszczyźnie

Poniżej znajduje się poradnik dla gmin i powiatów podpowiadający jak tworzyć dobrą infrastrukturę rowerową.

PORADNIK