18 kwietnia 2016

Zakończone projekty

W okresie 02.02.2015 do 30.04.2016 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG realizowaliśmy projekt „Lublin rowerem – obywatelski monitoring (s)praw rowerowych”. Poniżej można się zapoznać z rzeczami powstałymi w trakcie projektu.

Artykuły: http://lublinrowerem.pl/tag/eog/

Publikacje: http://lublinrowerem.pl/publikacje/

Raporty: http://lublinrowerem.pl/raporty/

Filmy: https://www.youtube.com/playlist?list=PLf2a2r4n4FV7xMa0h1jviSViYk4nUnfYk

Mapa Infrastruktury Rowerowej Lublina: http://mirl.info.pl

Aplikacja Mapa Infrastruktury Rowerowej Lublina: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mirl

W okresie 01.07.2017 do 12.31.2018 realizowaliśmy działania w związku ze wsparciem z Fundacji Batorego dla organizacji strażniczych. Poniżej można się zapoznać z rzeczami powstałymi w trakcie projektu.

Artykuły: http://lublinrowerem.pl/tag/batory/

Społeczny Audyt Systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego w 2018 roku

Fotoraport z monitoringu powstającej infrastruktury rowerowej