21 października 2015

Konkurs „Rowerem do Szkoły”

12122537_10153304167466871_5510693732275059622_n

Szanowni Państwo,

Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz Porozumienie Rowerowe zapraszają wszystkie placówki oświatowe z terenu Lublina do udziału w konkursie z nagrodami dla uczniów i dla szkół.

Konkurs „Rowerem do Szkoły” jest częścią kampanii Lublin Rowerem, której celem jest promocja zrównoważonych zachowań transportowych wśród dzieci i młodzieży, a także promocja i wiedza o bezpiecznym poruszaniu się rowerem do szkoły.

Konkurs jest skierowany do wszystkich poziomów szkół w Lublinie.

Weź udział w konkursie i wygraj nagrody dla zespołów uczniowskich oraz nagrodę dla szkoły w postaci bezpiecznych stojaków rowerowych.

Zwycięskie prace zespołów uczniowskich posłużą do aktywnej promocji edukacji rowerowej w szkołach w Lublinie.

Zachęcamy też do zapoznania się ze stroną LublinRowerem.pl oraz działaniami Porozumienia Rowerowego na rzecz promocji bezpiecznej edukacji rowerowej.


Regulamin konkursu „Rowerem do Szkoły”

 Organizatorem konkursu „Rowerem do Szkoły” jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka (ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin tel. 81/ 743-71-04 towarzystwo@ekolublin.pl), dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

 1. Konkurs trwa od 15 października do 15 listopada 2015 roku.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły uczniowskie z terenu Lublina, składające się z max. 5 uczniów/uczennic, którzy/e aktywnie przygotowują pracę konkursową.
 3. 4. Celem konkursu jest promocja zrównoważonych zachowań transportowych wśród uczniów i uczennic szkół biorących udział w konkursie oraz promocja wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się rowerem do szkoły.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Konkurs jest jednoetapowy, jednak nagrody są przydzielane na 3 poziomach: I poziom – szkoły podstawowe, II poziom – szkoły ponadpodstawowe, III poziom – szkoły średnie
 6. Zadaniem zespołów uczniowskich jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, która w formie slajdów przedstawia aktywność uczniów i szkoły w zakresie poruszania się rowerem z domu do szkoły oraz promocji roweru jako środka transportu wśród uczniów i uczennic danej szkoły.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy uczniowskiej w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2015 na adres email: porozumienierowerowe@ekolublin.pl lub bezpośrednio do biura Towarzystwa dla Natury i Człowieka – ul. Głęboka 8a, Lublin, tel. 81/ 743-71-04
 8. Do pracy uczniowskiej należy dołączyć metryczkę z imionami i nazwiskami uczniów biorących udział w przygotowaniu pracy, imię i nazwisko oraz kontakt do nauczyciela/ki koordynującego pracę uczniów w szkole, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy, adres email.
 9. Na pracy powinna się znaleźć adnotacja, że praca została zrealizowana na konkurs „Rowerem do Szkoły”.
 10. Jury rozpatrzy prace konkursowe na trzech poziomach nauczania: I poziom – szkoły podstawowe, II poziom – szkoły ponadpodstawowe, III poziom – szkoły średnie. Jury dokona oceny i wyboru zwycięskich prac do dnia 24 listopada 2015 roku. Decyzje jury są ostateczne.
 11. Na każdym z poziomów zostanie wyłoniona najlepsza praca konkursowa. Kryterium wyboru przez jury będzie estetyka prac konkursowych oraz strona merytoryczna przedstawionych w prezentacji działań – aktywności uczniów i uczennic oraz samej placówki szkolnej w zakresie promocji zrównoważonych zachowań transportowych wśród uczniów i uczennic, promocja roweru jako ekologicznego środka transportu oraz promocja wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się rowerem do szkoły.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 listopada na stronach internetowych LublinRowerem.pl oraz EkoLublin.pl , zaś wygrane zespoły uczniowskie z poszczególnych szkół zostaną poinformowane o przyznanej punktacji.
 13. Nagrody zostaną przyznane zwycięskim szkołom w postaci zestawu bezpiecznych, u-kształtnych stojaków rowerowych, do montażu przed szkołą oraz nagrody dla zespołów uczniowskich w postaci akcesoriów rowerowych dla każdego z uczniów i uczennic ze zwycięskich zespołów uczniowskich (komplety oświetlenia do roweru, zapięcia rowerowe, komplety kluczy itd.).
 14. Zwycięskie zespoły uczniowskie zostaną zaproszone do udziału w uroczystości wręczenia nagród i poinformowane o wydarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 15. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych oraz prace przechodzą na własność Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Zwycięskie prace posłużą do aktywnej promocji edukacji rowerowej w Lublinie. Istnieje możliwość odzyskania pracy konkursowej na wyraźną prośbę uczestników konkursu.
 16. Parametry prac konkursowych – prezentacja multimedialna do 20 slajdów/ zdjęć lub przesłane w formie pliku drogą elektroniczną na pocztę email: porozumienierowerowe@ekolublin.pl lub w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w postaci prezentacji PowerPoint lub PDF (*.ppt/*.pdf).

Nośniki danych (CD/DVD) muszą być podpisane: nazwą pracy, nazwą i numerem szkoły, klasą, telefon kontaktowy, adres e-mail.

 

Program „Lublin rowerem” oraz konkurs z nagrodami są współfinansowane przez Miasto Lublin.