Lato w mieście 2020 – zapraszamy

Chcesz spędzić wakacje aktywnie?

Porozumienie Rowerowe zaprasza w wakacyjne weekendy na Letnie przejażdżki rowerowe. Wycieczki będą odbywać się rekreacyjnym tempem, z ekspertami od edukacji rowerowej, z zabezpieczeniem przejazdu. Trasy liczą około 50-60 km. Każda z wycieczek będzie zawierała moduł animacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. W docelowym miejscu wyprawy zorganizowana będzie przerwa, gdzie zostaną przeprowadzone konkursy wiedzy ogólnej o rowerach i przepisach ruchu drogowego z drobnymi nagrodami rzeczowymi. Ponadto będzie zorganizowane serwisowanie rowerów   i warsztaty umiejętnościowe z podstaw serwisowania – „Rowerowe ABC”

Proponowane terminy i trasy:

28 czerwca 2020 r. – Lasy na północ od Lublina: Pałac w Snopkowie, pałac i lasy w Piotrawinie i Wandzinie. 

2 sierpnia 2020 r. – Na wschód od miasta: przez lasy: Świdnicki, Mełgiewski i Krępiecki. Pałace w Podzamczu, Brzezicach i Siedliszczkach oraz rzeka Giełczew. 

Miejsce zbiórki:

Most Kultury, ul. Zamojska – godz. 10.00, niedziela

Zapisy:

od 22 czerwca 2020 r. telefonicznie pod numerem 888844666 /  przez email: michal@ekolublin.pl lub przez profil: www.facebook.com/lublinrowerem 

Szczegółowe informacje:

Limit wieku – od 10. roku życia i konieczność posiadania karty rowerowej dla osób niepełnoletnich. Dopuszczona jest obecność młodszych dzieci – w przyczepce rowerowej lub w foteliku zamontowanym na rowerze.

Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie grupy.

Więcej informacji na:

www.LublinRowerem.pl

www.facebook.com/LublinRowerem 

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Lato w mieście 2020 – Porozumienie Rowerowe

Author: Michał Wolny