Lubelska Deklaracja Rowerowa 2018-2023 – aktualizacja

Wynik wyborów samorządowych od dłuższego czasu jest już znany. Prezydentem Lublina na trzecią kadencję pozostanie Krzysztof Żuk. Podpisał on deklarację wyborczą środowisk rowerowych. Dziś został zaprzysiężony, dlatego z tego okazji publikujemy uwagi, które prezydent przesłał wraz z deklaracją.

Do czego zobowiązał się Krzysztof Żuk?

Lubelska Deklaracja Rowerowa na lata 2018-23

 • Obiecuję wybudować 12 km wydzielonych dróg rowerowych rocznie.

 • Obiecuję, że każdego roku poprawię bezpieczeństwo pod 3 szkołami podstawowymi w Lublinie.

 • Obiecuję dopuścić ruch rowerowy na Starym Mieście.

 • Obiecuję wprowadzić ułatwienia dla rowerzystów na ulicach w Centrum.

 • Obiecuję rozpocząć budowę najważniejszych tras rowerowych w 2019 roku:

 • Obiecuję, że będę realizować dokumenty warunkujące Politykę rowerową i konsultować projekty dot. infrastruktury rowerowej ze środowiskiem rowerowym.

Poniżej zdjęcia z jej podpisania, podpisana deklaracja i komentarz do deklaracji.

Dodatkowe deklaracje prezydenta

Jak czytamy w komentarzu do deklaracji Krzysztof Żuk obiecuje także:

 • połączenie Węglina Południowego z Parkiem Jana Pawła II w ciągu ulicy Jana Pawła II;
 • połączenie Dzielnicy Hajdów-Zadębie z centrum Lublina poprzez realizację ciągów rowerowych w ul. Mełgiewskiej wraz z obsługą Parku Tatary;
 • rozbudowę ciągów pieszo rowerowych wzdłuż dolin rzecznych Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka;
 • przygotowanie infrastruktury rowerowej łączącej centrum Lublina z dzielnicą Sławin, wzdłuż al. Warszawskiej;
 • działania wewnątrz dzielnic tworzące połączenia i skróty rowerowe oraz bezpieczne otoczenie dla szkół;
 • realizację opracowanych już działań łączących infrastrukturę rowerową: wjazd na Plac Litewski, zmiany w obrębie ulic Zamojska – Misjonarska – Bernardyńska, zmiany w infrastrukturze rowerowej na skrzyżowaniu ul. Muzycznej z Narutowicza, Nadbystrzycką i Głęboką;
 • rozwijanie programu edukacji rowerowej dla uczniów szkół, ale także wprowadzenie nowych programów edukacyjnych dla przedszkolaków i studentów.

Bardzo nas cieszą dodatkowe deklaracje.

Niedługo pojawi się także nasza odpowiedź na komentarz do deklaracji.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.