Podsumowanie 2019 roku

Co robiliśmy w 2019 roku? Krótkie zestawienie.

Zorganizowaliśmy kolejną edycję kampanii Rowerowa Wiosna we współpracy z Gminą Lublin – uczniowie i uczennice dojeżdżali do szkoły ponad 35 tysięcy razy a w kampanii było aż 4000 aktywnych uczestników.
Uczyliśmy bezpiecznie jeździć na rowerze – ponad 30 zajęć,w których wzięło udział prawie 500 uczniów i uczennic. Przeprowadziliśmy też kilka kolejnych egzaminów holenderskich uzupełniających egzamin na kartę rowerową. W tym roku prowadziliśmy też edukację teoretyczną – łącznie kilkanaście zajęć w lubelskich szkołach.
Budżet Obywatelski 2019 – zrealizowano projekty, które zgłaszaliśmy: wyremontowano fragment ciągu pieszo-rowerowego przy Moście Kultury, wybudowano łącznik z ronda rowerowego do ul. Turystycznej, ustawiono kilkanaście stojaków modułowych, wydano papierową mapę rowerową Lublina.
Budżet Obywatelski 2020 – dzięki waszemu poparciu zwyciężyły aż 3 zgłoszone przez nas projekty: D-103 Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę, D-107 Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian, D-99 Szpilkostrada na Starym Mieście.
• Zorganizowaliśmy społeczne obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu we wrześniu, m.in. praktyczne warsztaty rowerowe dla seniorek, happening dot. bezpieczeństwa pieszych, śniadania rowerowe.
• Śniadania rowerowe zapewniliśmy także w trakcie Światowych Dni Dojeżdżania Rowerem do pracy – w lutym i maju.
Poszerzyliśmy Społeczną Wypożyczalnię Cargo o kolejne 3 filie! Jest to częściowo efekt realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej. Dzięki temu mogliście korzystać z 3 nowych, elektrycznych rowerów towarowych.
• Reprezentowaliśmy Lublin na Zlocie Rowerów Towarowych w Gdyni i… zostaliśmy wybrani na organizatorów Zlotu Rowerów Towarowych w 2020 roku!
• Sprawdziliśmy jak realizowana jest Lubelska Deklaracja Rowerowa 2018, czyli rowerowe obietnice wyborcze. Jest tak jak się spodziewaliśmy, czyli bez wielkich zmian. W końcu to 3 kadencja Krzysztofa Żuka. Przynajmniej próbowaliśmy.
Zorganizowaliśmy kilka wycieczek rowerowych, w których wzięło udział kilkaset osób!
• Kolejny raz sprawdziliśmy stan techniczny Lubelskiego Roweru Miejskiego na otwarcie sezonu. Jest lepiej niż przed rokiem – widać, że nasze zeszłoroczne działania wpłynęły na poprawę stanu technicznego rowerów.
• Współorganizowaliśmy 12 Lubelskich Mas Krytycznych, w których wzięło udział łącznie ponad tysiąc osób.
• Na bieżąco zgłaszaliśmy wnioski o poprawę stanu infrastruktury rowerowej. W efekcie udało się m.in. uprzątnąć skarpę, która osunęła się na drogę rowerową w wąwozie Jana Pawła II, dopuścić ruch rowerowy na tymczasowej kładce przy zburzonym moście na ul. Pawiej czy uniknąć odtworzenia drogi dla rowerów z kostki fazowanej, której już od lata nie widuje się w Lublinie.
• Przeprowadziliśmy badania, które pokazują czy infrastruktura rowerowa w Lublinie odpowiada potrzebom rowerzystów.
• Wyremontowaliśmy nasze biuro, dzięki czemu będziemy mogli się w nim z Wami spotykać!
• Na koniec roku padła nasza strona www:-(Ponownie działa:-)

Dziękujemy za wspólne działania w mijającym 2019 roku i zachęcamy do współpracy w 2020 roku.

Author: Krzysztof Kowalik