Trzecia kadencja – rowerem wciąż pod górkę?

Mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Lublina. Trzecią kadencję rządzi Krzysztof Żuk. Pomimo obietnic – rowerem wciąż mamy pod górkę.

Przypomnijmy: przed wyborami środowiska rowerowa przygotowały Lubelską Deklarację Rowerową  (pisaliśmy o tym tutaj). Podpisał ją Krzysztof Żuk (pisaliśmy o tym tutaj). Jak wygląda bilans po pierwszym roku trzeciej kadencji?

Kolejny stracony rok

Podsumowanie pierwszych 100 dni nie wyglądało imponująco (pisaliśmy o tym tutaj). Prezydent Lublina był wtedy oburzony naszą negatywną oceną:

Mogę tylko wyrazić zdziwienie, że pan Kowalik i inne osoby, które się podpisują pod tą analizą, już wiedzą, że nie zrealizujemy tych postulatów. Przypominam, że w bieżącym budżecie mamy inwestycje, z którymi nierozerwalnie związana jest budowa ścieżek i infrastruktury rowerowej. Te łączniki, o których też rozmawialiśmy, oczywiście są ważne, ale wymagają one opracowania konkretnych rozwiązań, od organizacji ruchu po dokumentację. I to będzie zrobione. Deklaracja, o której mówimy, jest przygotowana na okres dłuższy niż sto dni, dlatego nie mówiłbym, że nie jest realizowana

Krzysztof Żuk dla Gazety Wyborczej
Lublin będzie rowerowym miastem? Aktywiści przypominają o obietnicach prezydenta Żuka

Wtedy prognozowaliśmy, teraz już wiemy na pewno. Przez pierwszy rok, a nawet do końca 2019 roku znów niewiele się uda.

Lubelska Deklaracja Rowerowa na lata 2018-23 – podsumowanie pierwszego roku

Spytaliśmy o postępy prac nad budową najważniejszych tras rowerowych, które miały się zacząć w 2019 roku. W Ratuszu otrzymaliśmy odpowiedź, iż nie posiadają informacji na ten temat, bo za to odpowiada Zarząd Dróg i Mostów. W Zarządzie Dróg i Mostów usłyszeliśmy, że nie realizuje żadnej z tras.

Poniżej przypominamy wszystkie deklaracje i stan ich realizacji.

 • Obiecuję wybudować 12 km wydzielonych dróg rowerowych rocznie.
  Z tej deklaracji nie uda się wywiązać. W budżecie praktycznie nie było takich inwestycji. Pomimo, że na przestrzeni ostatniego roku wybudowano ponad 15 km dróg rowerowych (m.in. Abramowicka; Wrotkowska; Grygowej; Choiny; Rondo na Klinie) to żadna z tych inwestycji nie dotyczy budowy budowy dróg rowerowych niezależnie od inwestycji drogowych (było to wyraźnie zaznaczone w Deklaracji).
  Tylko budowa niezależnych inwestycji rowerowych pozwoli szybko stworzyć sieć tras rowerowych, która pozwoli bezpiecznie poruszać się rowerem. Strategia Realizacji Systemu Dróg Rowerowych w Lublinie zakłada wybudowanie  203 km tras rowerowych do 2022 roku.
 • Obiecuję rozpocząć budowę najważniejszych tras rowerowych w 2019 roku
  Tej deklaracji nie uda się spełnić. Żadne z poniższych działań nie znalazło się w budżecie na 2019 rok. Zarząd Dróg i Mostów nie podjął nawet działań na rzecz opracowania projektów tych inwestycji.

  • ukończenie trasy łączącej Felin z Centrum, poprzez budowę dwóch brakujących odcinków drogi rowerowej wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka (odcinek pomiędzy Krańcową a Lotniczą oraz pomiędzy Wrońską a Łęczyńską),
  • trasa łącząca Filaretów z al. Smorawińskiego, wzdłuż Sowińskiego i Poniatowskiego, w szczególności umożliwienie przejazdu rowerem przez węzeł Poniatowskiego,
  • ukończenie trasy łączącej Czechów z Centrum, poprzez wykonanie drogi dla rowerów (lub pasów rowerowych) wzdłuż ulicy Lubomelskiej i Wieniawskiej,
  • ukończenie trasy łączącej Ponikwodę z Centrum, poprzez wykonanie drogi dla rowerów (lub pasów rowerowych) od ulicy Andersa do Bajkowskiego,
  • stworzenie połączenia z Kalinowszczyzny do Centrum wzdłuż al. Lwowskiej,
  • dokończenie trasy W-Z (al. Solidarności), poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Kompozytorów Polskich-Prusa oraz oznakowanie trasy wzdłuż ul. Północnej od Ducha do Placu Zamkowego,
  • trasa wzdłuż Głębokiej, na odcinku Filaretów – Nadbystrzycka,
  • trasa wzdłuż Zana, na odcinku Filaretów – Nadbystrzycka (po stronie południowej),
  • trasa wzdłuż al. Kraśnickiej, na odcinku od Bohaterów Monte Cassino do al. Racławickich (po stronie południowej). 
 • Obiecuję, że każdego roku poprawię bezpieczeństwo pod 3 szkołami podstawowymi w Lublinie.
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • Obiecuję dopuścić ruch rowerowy na Starym Mieście.
  Do tej pory nie udało się tego zrealizować.
 • Obiecuję wprowadzić ułatwienia dla rowerzystów na ulicach w Centrum.
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • Obiecuję, że będę realizować dokumenty warunkujące Politykę rowerową i konsultować projekty dot. infrastruktury rowerowej ze środowiskiem rowerowym.
  Z naszych obserwacji wynika, że nie podjęto kroków na rzecz realizacji tych dokumentów – nie powołano m.in. Rady ds. Ruchu Rowerowego, projekty nie były konsultowane ze środowiskiem rowerowym (z wyłączeniem projektów w budżecie obywatelskim).

Dodatkowe Deklaracje Prezydenta na lata 2018-23

 • połączenie Węglina Południowego z Parkiem Jana Pawła II w ciągu ulicy Jana Pawła II;
  Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego.
 • połączenie Dzielnicy Hajdów-Zadębie z centrum Lublina poprzez realizację ciągów rowerowych w ul. Mełgiewskiej wraz z obsługą Parku Tatary;
  Zadanie rozpoczęto realizować w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. Na razie udało się wybudować pierwsze kilkaset metrów od Bystrzycy do ul. Turystycznej.
 • rozwijanie programu edukacji rowerowej dla uczniów szkół, ale także wprowadzenie nowych programów edukacyjnych dla przedszkolaków i studentów.
  Pod koniec 2018 roku prowadzono zajęcia w przedszkolach. W 2019 roku prowadzono kampanię edukacyjną w szkołach podstawowych. W projekcie budżetu na 2020 rok nie przewidziano środków na żadne z działań.
 • rozbudowę ciągów pieszo rowerowych wzdłuż dolin rzecznych Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka;
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • przygotowanie infrastruktury rowerowej łączącej centrum Lublina z dzielnicą Sławin, wzdłuż al. Warszawskiej;
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • działania wewnątrz dzielnic tworzące połączenia i skróty rowerowe oraz bezpieczne otoczenie dla szkół;
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację. Studenci opracowują koncepcje poprawy bezpieczeństwa pod szkołami, nie wiadomo jednak czy i kiedy zostaną wdrożone.
 • realizację opracowanych już działań łączących infrastrukturę rowerową: wjazd na Plac Litewski, zmiany w obrębie ulic Zamojska – Misjonarska – Bernardyńska, zmiany w infrastrukturze rowerowej na skrzyżowaniu ul. Muzycznej z Narutowicza, Nadbystrzycką i Głęboką;
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.

Co czeka nas w 2020 roku?

Lektura projektu budżetu na 2020 rok nie napawa optymizmem. Zdajemy sobie sprawę, że jest to robocza wersja budżetu, jednak spodziewamy się, że wiele się w nim nie zmieni. Co uwzględnia budżet na 2020 rok?

 • Ścieżkę rowerową przy Północnej (Budżet Obywatelski 2020)
 • Łącznik rowerowy pomiędzy ul. Romera a Bystrzycę (Budżet Obywatelski 2020)
 • Dalsze prace w wąwozie na Rurach (Budżet Obywatelski 2020)
 • Przebudowę al. Racławickich, Lipowej , Poniatowskiego
 • Budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego wraz z układem drogowym
 • Dokończenie prac w Parku Ludowym

Czego zabrakło w projekcie budżetu? M.in. niezrealizowanych projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, choćby drogi rowerowej pomiędzy Ułanów a wąwozem na Rurach czy łącznika między Bernardyńską a Wesołą czy wspieranej przez miasto od lat kampanii zachęcającej do dojeżdżania rowerem do szkoły i praktycznej edukacji rowerowej.

Od lat tłumaczymy także, że Lublin potrzebuje przede wszystkim uspójnienia istniejącej sieci, budowy połączeń między dzielnicami i Centrum, wprowadzenia ułatwień dla ruchu rowerowego w Centrum Miasta i realnego uspokojenia ruchu na ulicach dzielnicowych. Najpilniejsze zadania zostały wymienione w deklaracji wyborczej z zobowiązaniem, że ich opracowanie rozpocznie się w 2019 roku. Nie udało się wtedy, czy uda się w 2020 roku?


Kto stoi za deklaracją?

Pod Deklaracją Rowerową podpisała się duża część lubelskiego środowiska rowerowego i związanego ze zrównoważonym transportem. Razem 15 grup i organizacji:


Artykuł powstał w związku z realizacją projektu pt. „Rowerowa sieć aktywności obywatelskiej” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Author: Krzysztof Kowalik