Prasówka: Pasy rowerowe: Kierowco, przeczytaj, abyś uniknął mandatu [MM Lublin]

Pasy rowerowe, które we wrześniu br. pojawiły się na wielu ulicach miasta w ramach akcji „Lubelski System Roweru Miejskiego”, wprawiły w konsternację niejednego kierowcę dwuśladu.
Fot. Leszek Mikrut
I dopóki nie zostały one jeszcze do końca właściwie oznakowane, jest czas, aby przypomnieć sobie najważniejsze kwestie wynikające z prawa o ruchu drogowym, tak aby nie stwarzać zagrożeń na jezdni i nie płacić mandatów. A te, z pewnością, już niedługo posypią się dla nieuważnych i zapominalskich – zarówno zmotoryzowanych, jak i rowerzystów. 
Jak można zauważyć na co dzień na 12 lubelskich ulicach, na których wytyczone zostały pasy dla rowerów, kierowcom pojazdów mechanicznych najwięcej trudności sprawia właściwa interpretacja właśnie tego oznaczenia poziomego. Niektórzy z nich mają również problemy z zaakceptowaniem tych z 40 bezobsługowych wypożyczalni jednośladów, zwanych stacjami rowerowymi, które zlokalizowano tam, gdzie wcześniej były miejsca parkingowe lub postoje dla taksówek. Nie bez grzechu pozostają również rowerzyści, próbujący nadal jeździć po chodnikach nawet tam, gdzie pasy dla ich pojazdów już funkcjonują. 
W myśl ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137): „Pas ruchu dla rowerów to część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi”, zaś „Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.” 
– Jak wynika z treści przedmiotowej ustawy – przypomina naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie nadkomisarz Robert Koźlak – zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru. Wobec powyższego pojazd widoczny na zdjęciu nr 2 zaparkowany jest w miejscu zabronionym – dodaje. 
– Z chwilą, kiedy pasy dla rowerów zostaną oddane do użytku oraz prawidłowo oznakowane znakami drogowymi F-19, Straż Miejska Miasta Lublin będzie mogła podejmować interwencje wobec kierowców pozostawiających swoje pojazdy bezpośrednio na tych pasach – informuje Robert Gogola, rzecznik prasowy Straży Miejskiej. – Zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny – dodaje. 
Także awaria pojazdu nie zwalnia osoby nim kierującej od przestrzegania stosownych przepisów dotyczących pozostawienia niesprawnego dwuśladu. Kierowca zmuszony jest więc do prawidłowego oznaczenia uszkodzonego pojazdu. 
– Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione – przestrzega nadkom. Robert Koźlak. – Postój uszkodzonego pojazdu należy sygnalizować przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m. Sygnalizowanie, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu – przypomina 
– Odnosząc się bezpośrednio do sytuacji okazanej na zdjęciu nr 3 – kontynuuje naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie – zgodnie z treścią ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi. Mając na uwadze, iż na ul. Radziszewskiego w Lublinie miejsca parkingowe oznaczono znakiem D-18 „parking” łącznie z tabliczką T-30 wskazującą na prostopadłe ustawienie pojazdu względem krawędzi jezdni, dlatego też pojazdy przy stacji dla rowerów zaparkowane są w sposób nieprawidłowy – dodaje. 
– Zmieniło już się oznakowanie wskazanego miejsca i obecnie obowiązuje tam zakaz zatrzymywania – uzupełnia rzecznik prasowy SM Robert Gogola. – Przy parkowaniu pojazdów w pobliżu stacji rowerowych kierowców obowiązują zasady wyznaczane przez znaki drogowe. 
Dużo emocji budzi dziś wśród kierowców poruszanie się, szczególnie w godzinach szczytu, po ul. Radziszewskiego, na której dawniej samochody jadące w kierunku ul. Sowińskiego mogły ustawiać się w dwóch niekolidujących ze sobą rzędach. Podobnie było również na skrzyżowaniu z ul. Akademicką. Po namalowaniu zaś pasów dla rowerów taka możliwość przestała już istnieć, a korki stały się o wiele większe.
– W odniesieniu do kwestii dotyczącej zachowania kierujących na ul. Radziszewskiego należy zaznaczyć – informuje nadkom. Robert Koźlak – iż w chwili obecnej znajdują się tam dwa pasy ruchu w jednym kierunku, przy czym zewnętrzny przeznaczony jest wyłącznie dla rowerów, który kończy się przed skrzyżowaniem z ul. Sowińskiego. Kierujący rowerem, kontynuując jazdę, jest obowiązany zmienić zajmowany pas ruchu, zachowując szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać. Natomiast kierujący pojazdami innymi jak rower, mogą poruszać się wyłącznie pasem przy osi jezdni – uzupełnia. 
Dużo kłopotów sprawia również zmotoryzowanym właściwe wykonanie manewru skrętu w prawo z ul. Radziszewskiego w Sowińskiego. 
– Należy zaznaczyć – przypomina nadkom. Robert Koźlak – że umieszczony przed skrzyżowaniem znak P-21 „powierzchnia wyłączona” zgodnie z rozporządzeniem ministrów: Infrastruktury i Spaw Wewnętrznych oraz Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oznacza powierzchnię drogi na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. 
– Jeszcze trochę i spadnie śnieg, a wtenczas oznakowanie na jezdni przestanie być widoczne, rowery znikną i wraz z nimi zniknie również problem – uśmiecha się przypadkowo napotkany rowerzysta. – Ale wiosną znów wrócimy – dodaje z przekąsem.
Źródło:
MM Lublin
Leszek Mikrut

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.