Propozycja relokacji stacji LRM

Lubelski Rower Miejski funkcjonuje od 2014 roku. Pomimo zapisania w umowie pomiędzy miastem Lublin a operatorem systemu możliwości nieodpłatnego przeniesienia każdego roku 5 stacji – do tej pory nie skorzystano z tej możliwości. O to nasze propozycje…

Naszym zdaniem część stacji LRM wymaga relokacji. Zadaniem systemu roweru publicznego jest zwiększenie liczby podróży rowerem, a nie zwiększenie dostępności do rowerów. Z tego powodu uważamy, że stacje roweru publicznego powinny funkcjonować głównie tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie na ruch rowerowy. Z doświadczenia wiemy, że jest to głównie centrum miasta i połączenia między największymi dzielnicami mieszkaniowymi.

Po naszych analizach, wynikających z badań natężenia ruchu rowerowego i zlokalizowania przez PKN Orlen nowych stacji LRM, za niezbędne uznajemy przeniesienie 3 stacji oraz dodatkowo proponujemy kosmetyczne przesunięcie 4 stacji.
Do przeniesienia wytypowaliśmy:
1. Stację dziecięcą z al. Długosza, którą sugerujemy przenieść nad Zalew Zemborzycki, obok istniejącej normalnej stacji LRM. Ma ona największą ilość wypożyczeń i zwrotów w jednej stacji, co sugeruje, że dużo osób wypożycza rower nad Zalewem by pojeździć wokół zbiornika. Naszym zdaniem przeniesienie tu stacji dziecięcej pozwoli na odbywanie podobnych wycieczek razem z dziećmi.
2. Stację przed Dzielnicowym Domem Kultury Węglin postulujemy przenieść pod Centrum Spotkania Kultur. Stacja na ul. Judyma cieszy się niewielką popularnością (5 najmniej popularna stacja w Lublinie, nie uwzględniając stacji dziecięcych), jednocześnie w odległości 200m od niej pojawi się nowa stacja na Orlenie przy ul. Orkana. Proponujemy by stację z ul. Judyma przenieść przed Centrum Spotkania Kultur co pozwoli uzupełnić stacje w centrum miasta, szczególnie bardzo obciążoną stację przed Sądem Rejonowym na Krakowskim Przedmieściu.
3. Stację przed Skansenem, która znalazłaby się przy skrzyżowaniu ulic ulic Głębokiej i alei Kraśnickich lub ulic Willowej i Poligonowej. Stacja przy Skansenie cieszy się bardzo małą popularnością (3 najmniej popularna stacja w Lublinie, nie uwzględniając stacji dziecięcych). W nowej lokalizacji powstaje nowoczesne centrum biznesowe, jednocześnie od dłuższego czasu otrzymujemy apele od studentów UMCS o zlokalizowanie stacji w tym miejscu (mieści się tu Wydział Artystyczny i Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej). Alternatywnie pozostawiając stację w obrębie dzielnicy sugerujemy jej przeniesienie w inną lokalizację, która zwiększyłaby dostępność do rowerów publicznych na powstającej dzielnicy mieszkaniowej.

Proponujemy także kosmetyczne przesunięcia stacji, które ułatwiłyby dostęp do stacji rowerowych. Warto wspomnieć, że takie działania w Łodzi podjęto tuż po otwarciu systemu.
Proponowane przesunięcia:
1. Stacja na ul. Romera -w głąb osiedla, na deptak na ul. Nałkowskich. Naszym zdaniem lokalizacja stacji na obrzeżach osiedla nie pozwala wykorzystać w pełni jej potencjału. Przesunięcie pod szkołę podstawową zwiększy jej dostępność dla mieszkańców, szczególnie okolicznych wieżowców. Dodatkowo nowa lokalizacja znajduje się w miejscu licznych obiektów handlowych.
2. Stacja z ul. Dziewanny na skrzyżowanie ulic Zana i Wołodyjowskiego. Stacja posiada znacznie mniej wypożyczeń niż sąsiednie stacje, co wiążemy z jej lokalizacją wewnątrz osiedla. Postulujemy o jej przeniesienie na skrzyżowanie Zana i Wołodyjowskiego, gdzie będzie w bardziej eksponowanym miejscu, bezpośrednio przy nowo powstałej infrastrukturze rowerowej.
3. Stacja przed Miasteczkiem Ruchu Drogowego – przed wejście do Aqua Lublin. Stacja posiada znacznie mniej wypożyczeń niż sąsiednie stacje. Spowodowane jest to lokalizacją w miejscu, w którym rzadko przebywają mieszkańcy. Z tego powodu sugerujemy przeniesienie pod wejścia do Aqua Lublin, które odwiedza znacznie więcej osób.
4.Stacja przed Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego na drugą stronę ulicy Gospodarczej, tj. po stronie bloków. Obecne lokalizacja jest położona po przeciwnej stronie niż część mieszkalna osiedla.

Z niecierpliwością czekamy także na przywrócenie stacji LRM na placu Litewskim. Stacja ta została zlikwidowana na czas remontu i pomimo jego zakończenia nie została przywrócona.

W zeszłym tygodniu złożyliśmy także wniosek do Zarządu Dróg i Mostów o przywrócenie systemu LRM z dniem 1 marca 2018. Pozwala na to umowa z operatorem, a w ten dzień też są uruchamiane systemy roweru publicznego w innych miastach.

Author: Krzysztof Kowalik