Referendalna Masa Krytyczna

W najbliższy piątek, o 18tej – widzimy się na wiosennej Masie Krytycznej, tym razem w towarzystwie nightskaterów!

Pod hasłem „Górki Czechowskie – nie bądź obojętny” przejedziemy wspólnie z rolkarzami dookoła enklawy zieleni jaką są Górki Czechowskie by skorzystać z nadarzającej się okazji i lepiej poznać ten cenny teren.

Już 7 kwietnia w Lublinie odbędzie się referendum, w którym zdecydujemy o przyszłości Górek Czechowskich. Treść pytania referendalnego:

 „Czy jest Pan/Pani za tym aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin.”

Nasz przejazd ma także pokazać, że rower może być doskonałą alternatywą, pozwalającą na uniknięcie korków i problemów z parkowaniem.

Author: Krzysztof Kowalik