Lubelska Deklaracja Rowerowa – podsumowanie 100 dni

Dziś mija 100 dni trzeciej kadencji obecnego Prezydenta. Zrobiliśmy krótkie podsumowanie czy już udało się coś zrealizować.

Lubelska Deklaracja Rowerowa na lata 2018-23

 • Obiecuję wybudować 12 km wydzielonych dróg rowerowych rocznie.
  Z tej deklaracji raczej nie uda się wywiązać. W budżecie praktycznie nie ma takich inwestycji. Pomimo, że obecnie w budowie jest aż 16,6 km dróg rowerowych (5,0 km Abramowicka; 3,0 km Wrotkowska; 2,5 km Grygowej; 1,3 km Choiny; 1,0 km Rondo na Klinie) to żadna z tych inwestycji nie dotyczy budowy budowy dróg rowerowych niezależnie od inwestycji drogowych.
 • Obiecuję rozpocząć budowę najważniejszych tras rowerowych w 2019 roku
  Tej deklaracji jeszcze nie udało się spełnić. Żadne z poniższych działań nie znalazło się w budżecie na 2019 rok.

  • ukończenie trasy łączącej Felin z Centrum, poprzez budowę dwóch brakujących odcinków drogi rowerowej wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka (odcinek pomiędzy Krańcową a Lotniczą oraz pomiędzy Wrońską a Łęczyńską),
  • trasa łącząca Filaretów z al.Smorawińskiego, wzdłuż Sowińskiego i Poniatowskiego, w szczególności umożliwienie przejazdu rowerem przez węzeł Poniatowskiego,
  • ukończenie trasy łączącej Czechów z Centrum, poprzez wykonanie drogi dla rowerów (lub pasów rowerowych) wzdłuż ulicy Lubomelskiej i Wieniawskiej,
  • ukończenie trasy łączącej Ponikwodę z Centrum, poprzez wykonanie drogi dla rowerów (lub pasów rowerowych) od ulicy Andersa do Bajkowskiego,
  • stworzenie połączenia z Kalinowszczyzny do Centrum wzdłuż al. Lwowskiej,
  • dokończenie trasy W-Z (al. Solidarności), poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Kompozytorów Polskich-Prusa oraz oznakowanie trasy wzdłuż ul. Północnej od Ducha do Placu Zamkowego,
  • trasa wzdłuż Głębokiej, na odcinku Filaretów – Nadbystrzycka,
  • trasa wzdłuż Zana, na odcinku Filaretów – Nadbystrzycka (po stronie południowej),
  • trasa wzdłuż al. Kraśnickiej, na odcinku od Bohaterów Monte Cassino do al. Racławickich (po stronie południowej). 
 • Obiecuję, że każdego roku poprawię bezpieczeństwo pod 3 szkołami podstawowymi w Lublinie.
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • Obiecuję dopuścić ruch rowerowy na Starym Mieście.
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • Obiecuję wprowadzić ułatwienia dla rowerzystów na ulicach w Centrum.
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • Obiecuję, że będę realizować dokumenty warunkujące Politykę rowerową i konsultować projekty dot. infrastruktury rowerowej ze środowiskiem rowerowym.
  Trudno na szybko odnieść się do tej deklaracji. Sądzimy, jednak, że nie podjęto kroków na rzecz realizacji tych dokumentów – nie powołano m.in. Rady ds. Ruchu Rowerowego.

  Dodatkowe Deklaracje Prezydenta na lata 2018-23

 • połączenie Węglina Południowego z Parkiem Jana Pawła II w ciągu ulicy Jana Pawła II;
  Czekamy na decyzję – w przetargu wykonawca zażądał 2mln zł, miasto zarezerwowało 1mln zł.
 • połączenie Dzielnicy Hajdów-Zadębie z centrum Lublina poprzez realizację ciągów rowerowych w ul. Mełgiewskiej wraz z obsługą Parku Tatary;
  Zadanie ma być realizowane w 2019 roku. Będzie to realizacja rowerowego projektu z Budżetu Obywatelskiego.
 • rozbudowę ciągów pieszo rowerowych wzdłuż dolin rzecznych Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka;
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • przygotowanie infrastruktury rowerowej łączącej centrum Lublina z dzielnicą Sławin, wzdłuż al. Warszawskiej;
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • działania wewnątrz dzielnic tworzące połączenia i skróty rowerowe oraz bezpieczne otoczenie dla szkół;
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • realizację opracowanych już działań łączących infrastrukturę rowerową: wjazd na Plac Litewski, zmiany w obrębie ulic Zamojska – Misjonarska – Bernardyńska, zmiany w infrastrukturze rowerowej na skrzyżowaniu ul. Muzycznej z Narutowicza, Nadbystrzycką i Głęboką;
  W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację.
 • rozwijanie programu edukacji rowerowej dla uczniów szkół, ale także wprowadzenie nowych programów edukacyjnych dla przedszkolaków i studentów.
  W bieżącym roku ogłoszono konkurs na realizację takiego zadania. Pod koniec 2018 roku realizowano zajęcia w przedszkolach.

Podsumowanie:

Przez pierwsze 100 dni bardzo niewiele udało się zrealizować. Liczymy, że Prezydent dotrzymana złożonych deklaracji. Na wiele rzeczy jest jeszcze wiele czasu. Trzymamy kciuki!

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek. W razie dostrzeżenia błędów prosimy o kontakt:-)

Poniżej zdjęcia z jej podpisania, podpisana deklaracja i komentarz do deklaracji.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.