Rowerowe nowości na Osiedlu Lipińskiego w Lublinie

Po Ogrodzie Saskim oraz ciągu pieszym na błoniach pod Zamkiem niedawno pojawiła się kolejna rowerowa nowość, z oznakowaniem której nie mieliśmy do czynienia, a jest godna pochwały. Tym razem chodzi o ciąg pieszy na ul. Radzyńskiej, który został oznakowany jako strefa zamieszkania/droga dla pieszych, z dopuszczeniem ruchu rowerowego i służb komunalnych. 
Początek odcinka na skrzyżowaniu z ul. Paganiniego.
Kombinacja znaków D-4a „droga bez przejazdu” i tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów” to bardzo dobry sposób informowania o skrótach rowerowych. W podobny sposób powinna być oznakowany dojazd do ul. Koziej, od strony ul. Bernardyńskiej.


Na kilku wlotach bocznych poniżej SP nr 45 znajdują się znaki C-16 „droga dla pieszych” z wyłączeniem rowerów i służb komunalnych.

Koniec/początek ciągu w rejonie skrzyżowania Lipińskiego/Paganiniego. Uczniowie Gimnazjum nr 18 jako pierwsi uczestnicy zajęć praktycznych przejechali dziś tym odcinkiem.
Zdjęcia: Aleksander Wiącek

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.