Spotkanie na Wieniawie – organizacja ruchu i rezerwa celowa na 2014 rok

We wtorek, 14 stycznia, w XXIII LO na ul. Poniatowskiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez Radę Dzielnicy Wieniawa, poświęcone przeznaczeniu środków z rezerwy celowej (129 tys zł) na inwestycje i remonty, oraz planowanym zadaniom związanym ze zmianami w organizacji ruchu i inwestycjach drogowych (w tym rowerowych) na Wieniawie.
Wśród obecnych byli m.in. Andrzej Matacz (ZDiM), Sławomir Podsiadły (z-ca dyr ZTM), radni Marcin Nowak i Zbigniew Jurkowski, a także przedstawiciele szkół, przedszkoli i innych jednostek znajdujących się na terenie dzielnicy Wieniawa. 
Pan Anderzej Matacz omówił planowane inwestycje drogowe, z których kluczową będzie przebudowa Al. Racławickich, ul. Sowińskiego i Poniatowskiego. Szczególnie duże emocje wzbudza w tej sprawie kwestia poszerzenia ul. Poniatowskiego (o 6 m)  i brak zabezpieczenia mieszkańców przyległych domków jednorodzinnych od hałasu i zanieczyszczeń. Z kolei poszerzenie ul. Sowińskiego (o 3 m) najprawdopodobniej nie obejdzie się bez wycinki drzew. 
Na etapie przygotowania jest z kolei zmiana organizacji ruchu w rejonie ul. Junoszy, ze względu na ogromne problemy z parkowaniem i zastawianiem chodników. W planach jest zrobienie z niej ulicy jednokierunkowej.
W czasie wolnej dyskusji i pytań, Porozumienie Rowerowe przedstawiło pomysł dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na istniejących ulicach jednokierunkowych, a także na ul. Junoszy (przy okazji zmiany organizacji ruchu). Takie rozwiązanie znacznie ułatwiło by poruszanie się rowerem po dzielnicy, a także zwiększyło bezpieczeństwo. Byłyby to ulice: Legionowa, Zuchów, Skautów, Weteranów, Głowackiego. Z uwagi na niskie koszty (zamontowanie jedynie tabliczek T-22 „nie dotyczy rowerów”), szacowane na 2-2,5 tys zł, pomysł ten zostanie oficjalnie zgłoszony do Rady Dzielnicy do sfinansowania z rezerwy celowej.
Ostateczny głos będzie należał w tej sprawie do mieszkańców, dlatego też tak ważne jest, by wszyscy rowerzyści z Wieniawy w odpowiednim czasie wyrazili dla niego swoje poparcie.


Warto pamiętać, że RD Wieniawa jest pierwszą jednostką, która sfinansowała bezpieczne U-kształtne stojaki rowerowe przy szkołach (XXIII LO, Gim 18, SP 21, I LO). Dzięki temu można już wygodnie parkować rower, gdy przyjeżdża się nim na liczne spotkania w XXIII LO.
Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.