SUKCES rowerowych projektów w Budżecie Obywatelskim 2021!

Znamy już wyniki Budżetu Obywatelskiego 2021. Zwyciężyło dużo rowerowych projektów!

Projekty ogólnomiejskie

Bank rozbił projekt O-3 Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian. Projekt uzyskał aż 3729 głosów i zajął pierwsze miejsce. Tuż za nim, z 2238 głosami projekt O-16. Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza – drzewa dla każdej dzielnicy. To chyba wskazuje, że mieszkańcy zmienili drogowo-parkingowe podeście do Budżetu Obywatelskiego na bardziej zielone.
Wszystkim, którzy głosowali na projekt dot. Zalewu Zemborzyckiego serdecznie dziękujemy! W przyszłym roku na pewno kolejny raz zgłosimy projekt dot. poprawy otoczenia Zalewu Zemborzyckiego, bo wieloletnie zaniedbania powodują, że jeszcze przez kilka lat można doprowadzać to miejsce do lepszego stanu. Mamy też dobrą wiadomość: projekt, który miał być realizowany w tym roku został odmrożony i powoli zaczyna być realizowany! Dzięki tegorocznej wygranej wyremontowane zostanie ok. 1000m alejek nad Zalewem: na Marinie i przy dojściu nad Zalew z pętli na Żeglarskiej. Zeszłoroczny projekt zakładał zaś wybudowanie miejsc ogniskowych, naprawę oświetlenia, ustawienie leżaków na plażach oraz wykonanie miejsca pod foodtracki. Już zrealizowany projekt pozwolił na ustawienie ławek, śmietników, stacji napraw rowerów czy wodopoju.

Projekty dzielnicowe

D-7 Abramowicką bezpiecznie rowerem

Projekt przegrał, ale… będzie realizowany w ograniczonym zakresie (do 100 tys. zł). Zabrakło 31 głosów, choć projekt miał aż 505 sympatyków. Oznacza to,  że zapewne powstanie wyłącznie projekt brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej. Realizacja… miejmy nadzieję,  że za rok!;-)
dzielnica: Abramowice

D-21 Rowerem na Polibudę

Projekt wygrał zdobywając 367 głosów (kolejny projekt miał 125 głosów). Projekt zakłada wybudowanie brakującego odcinka chodnika i poszerzenie istniejącego w pobliżu Areny Lublin. Odcinek ten prowadzi jazem w kierunku Politechniki Lubelskiej do ul. Wapiennej.
dzielnica: Za Cukrownią

D-39 Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej

Projekt zebrał ponad 1000 głosów. Był to jedyny projekt w dzielnicy. Projekt zakłada budowę oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego i pieszego w Dzielnicy Węglin Południowy wraz z infrastrukturą oraz elementami małej architektury i zielenią. Trakt będzie wiódł od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej.
dzielnica: Węglin Południowy

D-46 Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej – 1 etap

Projekt zebrał prawie 850 głosów. Był to jedyny projekt w dzielnicy. W ramach projektu powstanie dokumentacja projektowa i 1 etap realizacji ścieżki rowerowej w Alei Warszawskiej pomiędzy Rondem Honorowych Krwiodawców a Muzeum Wsi Lubelskiej.
dzielnica: Sławinek

D-51 Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności – kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)

Projekt wygrał zdobywając 938 głosów (kolejny projekt miał 496 głosów). W efekcie powstanie kolejny odcinek ścieżki wzdłuż Solidarności – od ul. I. Kosmowskiej do wysokości ul. Smorawińskiego. Na realizację czeka też sąsiedni odcinek – od ronda Pileckiego.
dzielnica: Czechów Południowy

D-62 Park Centralny na Felinie – etap II

Projekt zebrał prawie 1437 głosów. Był to jedyny projekt w dzielnicy. Projekt zakłada budowę i oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego od furtki szkoły do ul. Władysława Jagięłły, a następnie od działki 45/2 do ul. Zygmunta Augusta.
dzielnica: Felin

D-64 Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowego chodnika w miejsce wyeksploatowanego.

Projekt przegrał, ale… będzie realizowany:-) Pierwsze miejsce zdobył projekt D-11. Zielone Śródmieście. Zdobył on ponad 520 głosów. Projekt wyceniono jednak na 10 tys. zł. W efekcie 304 głosami do realizacji trafia też projekt rowerowy (z budżetem mniejszym niż zakładano o ów 10 tys. zł). Projekt przewiduje powstanie drogi rowerowej od wjazdu do PZM do ul. B. Prusa.
dzielnica: Śródmieście (nasza rekomendacja)

Author: Krzysztof Kowalik