DDR na Diamentowej w stronę Zemborzyckiej

Wczoraj na zaproszenie Zarządu Dróg i Mostów byliśmy obecnie na spotkaniu ws. przebiegu łącznika rowerowego pomiędzy  pasami rowerowymi wzdłuż ul. Diamentowej a drogą dla rowerów wzdłuż ul. Zemborzyckiej. Długość łącznika wynosi ok. 120m. Niestety wykonanie łącznika w  zaproponowanym przez ZDiM kształcie wiązałoby się z wycinką 14 drzew. Na taką wycinkę nie zgodził się Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublina. Celem spotkanie było ustalenie alternatywnego przebiegu, który pozwoliłby zmniejszyć liczbę drzew do wycinki.

Po wizji w terenie udało się w drodze kompromisu ustalić taki przebieg łącznika, który zmniejszy liczbę drzew do wycinki z 14 do 4. Warto wspomnieć, że proponowany przez nas wariant pozwalał na ocalenie wszystkich drzew i polegał na wykonaniu łącznika rowerowego w miejscu obecnego chodnika, natomiast chodnik przenieść pod ogrodzenie szkoły. Niestety trwałość obiektów unijnych stanęła na przeszkodzie naszej propozycji. Niemniej jednak jesteśmy zadowoleni, że udało się ocalić 10 drzew. To pokazuje, że w Zespole Opiniującym ds. wdrażania standardów rowerowych powinni zasiadać też specjaliści od drzew. Niestety zespół ten od 4 lat nie działa.
Przebieg łącznika zaproponowany przez ZDiM i kompromisowe rozwiązanie przedstawiona na zdjęciach. Czerwone krzyżyki, to drzewa, które udało ocalić się przed wycinką. Rozwiązanie ZDiM w czerwone paski, rozwiązanie kompromisowe w całości na różowo.
diamentowa2 diamentowa

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.