Głosuj na pro-rowerowe projekty w Budżecie Obywatelskim!

Budżet Obywatelski 2016 w Lublinie już ruszył. Oddaj swój głos na pomysły wzmacniające kulturę rowerową w naszym mieście.

Głosuj na pro-rowerowe projekty w Budżecie Obywatelskim na 2016 rok!
Wejdź na obywatelski.lublin.eu/

 • M-133 Rowerowe Szkoły w Lublinie – profesjonalna edukacja rowerowa dla uczniów i dorosłych oraz budowa bezpiecznych parkingów rowerowych przy szkołach wraz z wydaniem Przewodnika Miejskiego Rowerzysty z Mapą Rowerową Lublina.
 • M-137 Lublin przyjazny rowerzystom – pakiet usprawnień rowerowych.

Głosowanie na projekty odbywa się w dniach 1 – 10 października 2015
na stronie: obywatelski.lublin.eu/kategoria/44-budzet-obywatelski-2016?vote=1 lub w wyznaczonych punktach do głosowania na stronie: obywatelski.lublin.eu/753-zasady-i-miejsca-glosowania
Swój głos mogą oddać mieszkańcy Lublina, którzy ukończyli 16 lat, na podstawie numeru PESEL. Każdy może zagłosować na 1 projekt duży (do 1,5 mln) i 1 mały (do 0,5 mln).
Łączna pula środków przewidziana na wygrane projekty to 15 mln złotych (8 mln zl na projekty małe i 7mln zł na duże).
Przewidziane do realizacji zostaną projekty na które zostanie oddana największa liczba głosów.


 

Projekty pro-rowerowe:

M-133 Rowerowe Szkoły w Lublinie – profesjonalna edukacja rowerowa dla uczniów i dorosłych oraz budowa bezpiecznych parkingów rowerowych przy szkołach wraz z wydaniem Przewodnika Miejskiego Rowerzysty z Mapą Rowerową Lublina.

Wartość projektu: 500 000 zł
IMG_5995
Projekt ma na celu edukowanie rowerzystów, zarówno uczniów jaki i dorosłych w celu poprawy bezpieczeństwa poruszania się rowerem po Lublinie oraz nauczenia poprawnych zachowań.
Zajęcia dla uczniów będą przeprowadzane we wszystkich placówkach na terenie Lublina, dla każdego przewidziane są materiały informacyjne wraz z konkursem edukacyjnym. Warsztaty dla uczniów obejmują zajęcia teoretyczne – dotyczące znajomości przepisów oraz warsztaty praktyczne – z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem.

Wszystkie szkoły dostaną łącznie 550 sztuk bezpiecznych stojaków rowerowych.
Wszystkie szkoły otrzymają także plansze edukacyjne dotyczące edukacji rowerowej wykorzystywane w celu szkolenia uczniów przez nauczycieli.
Chcemy również przeprowadzić w ramach projektu 30 zajęć szkoleniowych z tej samej tematyki dla mieszkańców, rozdać 10000 szt Przewodników Miejskiego Rowerzysty oraz 100 szt stojaków rowerowych dla mieszkańców w zgłoszonych punktach miasta.

Dodatkowo przeprowadzona zostanie konferencja edukacyjna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu Edukacji rowerowej.


 

M-137 Lublin przyjazny rowerzystom – pakiet usprawnień rowerowych.

Wartość projektu: 317 000 zł

Projekt ma na celu stworzenie ułatwień dla rowerzystów na terenie Lublina:

 1. Utworzenie 3 kilometrów tras rowerowych.
 2. Ustawienie 200 bezpiecznych stojaków rowerowych przy każdym budynku użyteczności publicznej.
 3. Ustawienie 100 bezpiecznych stojaków rowerowych w miejscach wskazanych przez mieszkańców, w ramach akcji „Wnioskuj o stojak”.
 4. Zamontowanie 10 samoobsługowych punktów naprawy roweru, zawierających pompkę oraz narzędzia do roweru.
 5. Obniżenie krawężników na 20 najbardziej niebezpiecznych przejazdach rowerowych.
 6. Montaż 10 tablic z mapą tras rowerowych w Lublinie.
 7. Montaż nowych map na stacjach Lubelskiego Roweru Miejskiego (obejmujących kilka najbliższych stacji i infrastrukturę rowerową).
 8. Ustawienie 2 liczników rowerzystów, które będą automatycznie mierzyć ruch rowerowy i prezentować wynik na wyświetlaczu.
 9. Zakup roweru towarowego, który każdy będzie mógł za darmo wypożyczyć.
 10. Zakup mobilnego stojaka rowerowego, który będzie rozstawiany w okolicy miejskich imprez.

Wartość projektu: 317 000 zł


 

Szczegóły i kontakt z wnioskodawcami: BO.LublinRowerem.pl

Wydarzenie na Facebooku: FB.com/events/1499232287064988/

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.