Interwencje: stojaki „wyrwikółka” zamiast U-kształtnych pod Stadionem!

Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie można było czegoś zepsuć. Arena Lublin, stadion piłkarski za około 200 mln złotych ma wszystko takie jak powinien, oprócz normalnego parkingu rowerowego. Zastosowane po raz pierwszy w Lublinie wiaty rowerowe chroniące przed deszczem, kryją pod sobą najgorsze możliwe stojaki czyli „wyrwikółka”. Rozwiązanie to jest sprzeczne ze Standardami Rowerowymi, więc zwróciliśmy się do Wydziału Inwestycji i Remontów UM Lublin o natychmiastowe ich usunięcie i wymianę na dobre stojaki.
Poniżej treść pisma:
Sprawa dotyczy: wykonania niezgodnych ze Standardami Rowerowymi stojaków rowerowych przy stadionie na ul. Krochmalnej.
W nawiązaniu do punktu „5.3 Stojaki rowerowe i przechowalnie rowerów”, znajdującego się w „Standardach technicznych dla infrastruktury rowerowej miasta Lublin”, przyjętych zarządzeniem nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 czerwca 2010 roku stwierdzamy niezgodność stojaków rowerowych zainstalowanych przy stadionie na ul. Krochmalnej z w/w zapisami Standardów.
Niezależnie od wspomnianej niezgodności przypominamy, że stojaki typu „wyrwikółka” są powszechnie uważane za szkodliwe dla rowerzystów, gdyż ułatwiają kradzież roweru, jego uszkodzenie oraz utrudniają wygodne przypinanie go. Jest więc rzeczą niedopuszczalną, żeby przy nowoczesnej inwestycji za ok. 200 milionów złotych znajdowały się złe stojaki rowerowe.
Wobec powyższej sytuacji oczekujemy usunięcia w trybie pilnym wszystkich zamontowanych przy stadionie stojaków typu „wyrwikółka” i zastąpienia ich poprawnymi, U-kształtnymi. Model U-kształtny jest stosowany przez Urząd Miasta Lublin już od 2009 roku, więc trudno tu mówić o niewiedzy w zakresie dobrych rozwiązań rowerowych.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.