Odśnieżanie dróg dla rowerów – wizja lokalna (4 stycznia 2017)

Kolejny rok z rzędu monitorujemy sposób odśnieżania dróg dla rowerów. Z 3 na 4 stycznia zaobserwować można było intensywne opady śniegu. Kilku centymetrowa warstwa śniegu skutecznie uniemożliwiała poruszanie się rowerem. Pomiędzy godzinami 14:00 a 15:00 udaliśmy się na wizję lokalną, by sprawdzić jak w praktyce wygląda zimowe odśnieżanie.

Na początek trochę teorii. Zgodnie z zapisami umów na odśnieżanie drogi dla rowerów objęte stałym <strong>ręcznym</strong> odśnieżaniem powinny być oczyszczone do 6 godzin po ustaniu opadów śniegu. Śnieg powinien być usunięty z całej szerokości drogi dla rowerów. Praktyka wygląda inaczej i prawie wszystkie drogi dla rowerów odśnieżane są mechanicznie.

W trakcie wizji lokalnej zaobserwowaliśmy różne nieprawidłowości w odśnieżaniu. Poniżej opisujemy wybrane, ze wszystkimi możecie się zapoznać tutaj.

Trasa rowerowa wzdłuż Bystrzycy była odśnieżona na odcinku od Mostu Kultury w kierunku Zalewu…

… ale już nie w drugą stronę

Drogi odśnieżane przez Zarząd Dróg i Mostów bywały odśnieżane wzorowo jak na ul. Lubelskiego Lipca 80…

… lub fatalnie jak na ul. Poniatowskiego, gdzie pełno zalegającego śniegu.

Łatwo, jednak odróżnić odśnieżane drogi dla rowerów, od tych, które nie są objęte odśnieżaniem, jak ul. Choiny.

Czasami odśnieżanie realizowano połowicznie, jak na al. Unii Lubelskiej,

lub wychodziło słabo jak na ul. Filaretów czy ul. Elsnera.

Co ciekawe po drugiej stronie ul. Filaretów odśnieżanie wyszło dużo lepiej.

Największym problemem są nie odśnieżone przejazdy rowerowe, jak na skrzyżowaniu ul. Zana i Filaretów

oraz wjazdy na drogi dla rowerów (to samo skrzyżowanie).

W Lublinie są to miejsca, gdzie udaje się to zrobić, np. na skrzyżowaniu ul. Elsnera i ul. Choiny.

Mając na uwadze, że umowy jasno określają standard odśnieżania dróg dla rowerów, złożyliśmy skargę do Zarządu z żądaniem lepszego nadzoru nad odśnieżaniem, poinformowania firm odśnieżających o tym standardzie i profilaktycznym nałożeniu kar umownych za dostrzeżone przez nas nieprawidłowości.
[embeddoc url=”http://lublinrowerem.pl/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/PR2017-006.-1.pdf” viewer=”google”]

Author: Krzysztof Kowalik