Stanowisko Porozumienia Rowerowego ws. zamknięcia odcinka trasy wzdłuż Bystrzycy

Wczoraj wysłaliśmy do mediów nasze stanowisko ws. zamknięcia odcinka trasy wzdłuż Bystrzycy:

Jako przedstawiciele Zespołu zadaniowego ds. infrastruktury rowerowej przy Prezydencie Lublina jesteśmy zdziwieni propozycją Ratusza dotyczącą zamknięcia na cały sezon rowerowy odcinka drogi rowerowej wzdłuż Bystrzycy, w związku z budową mostu na przedłużeniu ul. Muzycznej. Wiadomość ta jest tym bardziej szokująca, że do tej pory otrzymywaliśmy zapewnienia, że trasa będzie otwarta dla użytkowników. Ubolewamy, że nikt nie spytał środowisk rowerowych o głos w tej sprawie.

Objazd, który wyznaczono będzie uciążliwy dla rowerzystów – wzdłuż ul. Piłsudskiego nawierzchnia chodnika jest w złym stanie, drogi wokół stadionu wyłożone są nie tolerowaną przez rowerzystów kostką fazowaną, niezgodną ze Standardami rowerowymi, natomiast tymczasowe połączenie ma być wykonane z destruktu. Objazd nie posiada też największych walorów trasy – zieleni, ciszy, odseparowania od ruchu samochodowego. Dodatkowo objazd ponad dwukrotnie wydłuża drogę na odcinku od Mostu Kultury do mostu w rejonie Wapiennej.

Jesteśmy zdziwieni, że niemożliwe jest utrzymanie ciągłości ruchu rowerowego. Spodziewaliśmy się, że uda się wykonać przejazd rowerowy w „tunelu” pod rusztowaniem (analogicznie jak w trakcie budowy drogi ekspresowej S17, np. w Bystrzejowicach) czy kładką ponad wykopem na kanalizację deszczową. Sama konstrukcja mostu w żaden sposób nie koliduje z trasą rowerową. Najbliższe elementy – ścianka szczelna znajduje się 4m od krawędzi drogi dla rowerów, natomiast spód planowanej konstrukcji mostu ok. 3m od nawierzchni.

Jako rowerzyści dopuszczaliśmy możliwość zamknięcia trasy na kilka dni, w związku z potrzebą wykonania wzmocnienia gruntu, ustawienia rusztowań, wykonaniem wykopu pod kanalizację itp. Zamknięcie trasy na okres powyżej 180 dni uznajemy jednak za absolutnie niedopuszczalne z perspektywy wielkiego grona użytkowników tej trasy.

Trasa rowerowa wzdłuż Bystrzycy to najbardziej oblegana trasa rowerowa w Lublinie. W ciągu tygodnia, w szczycie porusza się nią prawie 250 rowerzystów na godzinę, natomiast w weekend prawie 5 tys. osób dziennie.

Ze swojej strony na bieżąco będziemy monitorować natężenie ruchu rowerowego na objeździe jak i stan nawierzchni objazdu oraz jej oznakowanie.

PR2016-005

PR2016-0052

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.