Konferencja „Aktywna Mobilność jako istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” – zaproszenie

Już w najbliższą środę, 12 marca, odbędzie się w Lublinie rowerowa konferencja pt. „Aktywna Mobilność jako istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020”, organizowana przez Polską Unię Mobilności Aktywnej z Gdańska.
Tematem konferencji będą kwestie systemowego podejścia do zagadnienia mobilności aktywnej, czyli wszelkich form przemieszczania się związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie energii ludzkiej (jak chodzenie pieszo czy jazda na rowerze) w powiązaniu ze środkami transportu publicznego. Poruszany będzie także temat bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego.
Impreza ma na celu przygotowanie przedstawicieli samorządów lokalnych do efektywnego pozyskiwania środków z funduszy pozastrukturalnych UE na rzecz podnoszenia świadomości korzyści z promocji zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska i społeczności lokalnych sposobów zaspokajania potrzeb codziennej mobilności.
Ważnym elementem będzie podniesienie świadomości w kwestii poprawy sytuacji i komfortu poruszania się niechronionych uczestników ruchu drogowego (zwłaszcza pieszych i rowerzystów), a także poprawę nie tylko obiektywnie mierzalnych wskaźników bezpieczeństwa, ale również subiektywnego poczucia bezpieczeństwa ogółu mieszkańców.
Konferencje są doskonałym miejscem do podejmowania wspólnych działań, zaangażowania władz szczebla krajowego, samorządowego, organizacji pozarządowych, firm – ludzi, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej.
Serdecznie zapraszamy!
Data i miejsce konferencji: 
12 marca 2014, godzina 10:00 – 15:00, Lublin, Trybunał Koronny ul. Rynek 1
Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana rejestracja elektroniczna: TUTAJ
Program:
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników / kawa powitalna

10:00 
Uroczyste otwarcie konferencji:
Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina

10:20 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego „Strategia rozwoju ruchu rowerowego w województwie lubelskim – doświadczenia i perspektywy w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”

10:40 
Michał Przepiórka, Oficer Rowerowy Lublina „Polityka Rowerowa w mieście Lublin – doświadczenia i perspektywy” 

11:00 
Andrzej B. Piotrowicz, Sekretarz Generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej „SUMP – zrównoważone plany mobilności jako narzędzie zarządzania transportem”

11:30 
Rafał Galiński – Koordynator Krajowy EuroVelo na Polskę Północną „System certyfikacji obiektów noclegowych w gminach wiejskich w ramach realizacji Europejskiej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo w Polsce” 

12:00 Przerwa kawowa 

12:30 
Aleksander Wiącek – Porozumienie Rowerowe „Działania na rzecz edukacji i bezpieczeństwa w zakresie ruchu rowerowego w Lublinie” 

12:45 
Mikael Colville-Andersen – Konsultant ds. zrównoważonej mobilności w Kopenhadze, Dania „Bicycle culture by design” – prezentacja video 

13:00 
Debata – „Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego – strefy „Tempo 30” 
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Piotr Kozłowski – Gazeta Wyborcza Lublin 
Michał Przepiórka – Oficer Rowerowy Lublina 
Aleksander Wiącek – Porozumienie Rowerowe 
Rafał Glazik – moderator – Dyrektor Marketingu Polska Unia Mobilności Aktywnej 

14:00 Lunch – Zakończenie konferencji 
Program w wersji PDF: TUTAJ

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Centralna ze środków projektu Central MeetBike.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.