„Lublin Rowerem” podczas konferencji w Sejmie

17 marca w Warszawie, w Sejmie RP czynnie uczestniczyliśmy jako Porozumienie Rowerowe w konferencji poświęconej edukacji rowerowej:
„Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze”.

Całość wydarzenia zostało przygotowane przez ogólnopolską sieć „Miasta dla Rowerów”, Parlamentarną Grupę Rowerową oraz Wrocławską Inicjatywę Rowerową.
Konferencja jest częścią dużego ogólnopolskiego programu „Rowerowa Szkoła – zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach” w którym uczestniczymy jako Towarzystwo dla Natury i Człowieka – Porozumienie Rowerowe od 2012 roku.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 osób z całego kraju, głównie z placówek oświatowych, samorządów oraz instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Konferencję prowadzili Ewa Wolak, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej oraz Cezary Grochowski z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej.
Kolejne prezentacje pokazały doświadczenia polskich miast w zakresie programu edukacji rowerowej (m.in. Kraków, Wrocław, Olsztyn, Lublin) oraz przykłady z zagranicy.
Dzięki współpracy naszej grupy w ramach sieci „Miasta dla rowerów” pojawiła się możliwość zaprezentowania lubelskich doświadczeń w zakresie teoretycznej i praktycznej edukacji rowerowej oraz rozwoju współpracy w tym zakresie z samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami i organizacjami.
Prezentację „Lublin rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych” przedstawił Michał Wolny z Towarzystwa dla Natury i Człowieka – Porozumienia Rowerowego, natomiast o „Praktycznej edukacji rowerowej na ulicach miasta – doświadczeniach z Lublina”  mówił Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki rowerowej oraz Oficer pieszy.
Dzięki lubelskim prezentacjom wiele osób z całego kraju miało okazję zobaczyć skalę działań i formułę naszej aktywności na rzecz edukacji rowerowej.
Mogą one okazać się inspirujące dla wielu samorządów loklanych i organizacji pozarządowych, które chcą rozwinąć program bezpiecznego poruszania sie rowerem po mieście.

 

Inne tematy i prezentacje, które pojawiły się na konferencji:


Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa – „Wyzwania w zakresie edukacji o bezpieczeństwie na podstawie danych z raportów na temat zdarzeń z udziałem rowerzystów”

Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów – „Doświadczenia francuskie w edukacji rowerowej”

Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa – „Prezentacja programu „Rowerowa szkoła” (oferta projektu, dotychczasowe działania, doświadczenia płynące z praktycznych zajęć doskonalenia)

Miłosz Tatara, Kraków Miastem Rowerów – „Cykloedukacja – edukacja ekologiczna młodych krakowian z zakresu zrównoważonego transportu”

Mirosław Arczak, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej – „Dobre praktyki w zakresie działań edukacyjnych oraz współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Olsztynie”

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.