Seminarium edukacyjne dla nauczycieli [18.06.2014] – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, zwłaszcza prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego, przygotowujących i egzaminujących uczniów na kartę rowerową, na seminarium edukacyjne pt. „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra Praktyka.”
W czasie seminarium przedstawione zostaną założenia projektu edukacyjnego Rowerowa Szkoła, a także doświadczenia związane z prowadzeniem zajęć rowerowych (teoretycznych i praktycznych) w szkołach w Lublinie, Krakowie i Wrocławiu. 


Czas i miejsce:
18 czerwca 2014, środa
Instytut Europy Środkowo – Wschodniej
ul. Niecała 5, Lublin
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: porozumienierowerowe@gmail.com do dnia 16 czerwca.
Szersze informacje: tel. 888-844-666
Program seminarium:
9.30-10.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

10.00- 10.30 Przywitanie uczestników, przedstawienie programu seminarium.Naszkicowanie mapy wyzwań w zakresie edukacji o bezpieczeństwie rowerzysty na drodze – na podstawie danych z raportów na temat zdarzeń z udziałem rowerzystów.
Cezary Grochowski – Stowarzyszenie „Miasta dla Rowerów”

10.30-11.30 Prezentacja projektu: „Cykloedukacja – edukacja ekologiczna młodych krakowian z zakresu zrównoważonego transportu”. 
Miłosz Tatara – Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

11.30-13.00 Prezentacja ogólnopolskiego projektu „Rowerowa Szkoła” – oferta projektu, dotychczasowe działania i osiągnięcia, doświadczenia płynące z praktycznych zajęć doskonalenia jazdy. Cezary Grochowski – Stowarzyszenie „Miasta dla Rowerów”

13.00-14.00 Prezentacja lubelskich doświadczeń w zakresie kompleksowej rowerowej edukacji dzieci i młodzieży w ramach projektu: „Lublin Rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych”. Aleksander Wiącek, Michał Wolny – Porozumienie Rowerowe – Lublin

13.30- 14.00 Pytania do prelegentów, dyskusja moderowana.
Część warsztatowa:
14.00-15.30 Szczegółowa prezentacja wybranych elementów projektu „Rowerowa Szkoła”: 
– zasady konkursu „Rowerowa Szkoła”(prezentacja paneli konkursowych, propozycji aktywności pro rowerowych);
– prezentacja narzędzi internetowych, panelu do wykonywania rowerowego planu mobilności,
– omówienie wybranych przypadków.
Organizatorzy:
– Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
– Miasta dla Rowerów
– Porozumienie Rowerowe Lublin
Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.