Szkolenie dla nauczycieli -„Teoretyczna i praktyczna edukacja rowerowa dla uczniów na rzecz bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście” – podsumowanie

Pilotażowym, pierwszym w Lublinie teoretycznym i praktycznym szkoleniem dla nauczycieli i nauczycielek, poświęconym bezpiecznemu poruszaniu się rowerem po mieście – zwieńczyliśmy sezon edukacji rowerowej. W szkoleniu uczestniczyło w nim 14 osób ze szkół z terenu Lublina.
W nowym roku postaramy się dotrzeć do jeszcze większej ilości szkół oraz skupimy na praktycznych warsztatach dla uczniów i uczennic.
Udział w szkoleniu umożliwił nauczycielom poznanie skutecznych działań dotyczących promocji i rozwoju ruchu rowerowego wśród uczniów szkoły. Dzięki temu uczestnicy poznali jak samodzielnie prowadzić zajęcia rowerowe oraz efektywniej uczyć i egzaminować na kartę rowerową.
Organizatorem akcji jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz Porozumienie Rowerowe, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie i Urzędem Miasta Lublin. Szkolenie składało się z części teoretycznej w siedzibie WORD, w której wzięło udział 14 osób oraz z części praktycznej na ulicach Lublina, z której skorzystało10 uczestników.

Część teoretyczna obejmowała przedstawienie idei zrównoważonego transportu w mieście, zalet roweru jako efektywnego środka transportu, rozwiązań alternatywnych dla masowego ruchu samochodowego, założeń polityki rowerowej Lublina oraz omówienie najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów.
W ramach teorii uczestnicy obejrzeli zdjęcia i nagrania filmowe z zajęć praktycznych dla uczniów lubelskich szkół, które od 2013 roku odbywają się na terenie miasta. Setki godzin spędzone w ruchu drogowym ujawniły problemy, z którymi muszą się zmierzyć osoby prowadzące, tak by zapewnić maksymalnie duży poziom bezpieczeństwa uczniów.
Niestety stan i jakość rowerów nie są na najwyższym poziomie – często źle dobrany rozmiar, słabe hamulce, brak powietrza w kołach, odblasków czy dzwonków. Poprawić należy również umiejętności jazdy uczniów, a zwłaszcza brak koordynacji ruchowej np. obracanie głowy do tyłu, wystawianie ręki i trudności z zachowaniem prostego kierunku jazdy, czy niezachowywanie szczególnej uwagi na skrzyżowaniach.
Zajęcia prowadzone w ruchu ulicznym, w czasie których uczniowie mogli zapoznać się z zasadami ruchu drogowego, zarówno na ulicach jak i na ścieżkach rowerowych, wymagają szczególnej uwagi. Ćwiczenia indywidualne, w czasie których uczniowie wykonywali manewry m.in. skręcania na skrzyżowaniu równorzędnym, jazdy na wprost i w lewo z ulicy podporządkowanej czy przejeżdżania po przejeździe rowerowym, pokazały, że zdecydowana większość z nich nie potrafi wykonać danych manewrów w poprawny sposób.
W czasie 2 godzin przejazdu rowerami po mieście nauczyciele mogli zapoznać się z różnymi sytuacjami drogowymi, związanymi zarówno z jazdą rowerem po jezdni jak i po infrastrukturze rowerowej. Kluczową sprawą dla szkoleń młodych rowerzystów są ćwiczenia indywidualne, które powinny być wykonywane wielokrotnie wraz z analizą popełnianych błędów.
Rozwój efektywnego szkolenia rowerzystów wymaga wielu zmian, również na poziomie krajowym. Pomocne może okazać się wprowadzenie w Polsce systemu holenderskiego, który promuje naukę jazdy rowerem przez praktyczny udział w ruchu ulicznym i obejmuje ogół dzieci i młodzieży szkolnej.
Już wkrótce w Lublinie zostanie otwarte Miasteczko Ruchu Drogowego na Al. Zygmuntowskich, które znacząco ułatwi realizację pierwszego etapu szkolenia jakim jest poznanie zasad ruchu drogowego i nauka manewrów, tak by następnie uczniowie mogli szkolić się już w normalnym ruchu ulicznym.
Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Lublin Rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych” realizowanego przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka finansowanego ze środków Urzędu Miasta Lublin.
Partnerem i współorganizatorem szkolenia był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.