Półmetek kampanii Rowerowy Maj w Lublinie

Jesteśmy po pierwszych dwóch tygodniach kampanii „Rowerowy Maj” w Lublinie – wyniki są bardziej niż obiecujące. Do tej pory zanotowaliśmy ponad 10 tysięcy przyjazdów rowerem do szkoły przez dzieci i młodzież.

Kampania „Rowerowy Maj” rozpoczęła się 4 maja, po raz pierwszy w Lublinie, włączyły się w nią 32 szkoły – 27 szkoły podstawowe i 9 gimnazjów, ponad 300 klas. W sumie do kampanii przystąpiło ponad 7000 uczniów i uczennic. Pod względem liczebności uczestników to trzeci wynik w kraju.

Przez 8 dni roboczych maja do szkoły dzieci i młodzież przyjechała rowerami ponad 11 tysięcy razy. Każdego dnia kampanii odnotowano średnio ponad 1200 przyjazdów rowerem do szkoły na dany dzień.

Największą liczbę przyjazdów rowerem do szkoły zanotowaliśmy w szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 30
 • Szkoła Podstawowa nr 50
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła Podstawowa nr 52
 • Szkoła Podstawowa nr 44
 • Szkoła Podstawowa nr 38

Ilość przyjazdów rowerem w przeliczeniu na liczbę klas biorących w szkole udział w kampanii:

 • Szkoła Podstawowa nr 46
 • Gimnazjum nr 10
 • Gimnazjum nr 11
 • Szkoła Podstawowa nr 30
 • Gimnazjum nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 5

Ilość przyjazdów rowerem w przeliczeniu na całkowitą liczbę uczniów chodzących do danej szkoły:

 • Gimnazjum nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 14
 • Gimnazjum nr 25
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła Podstawowa nr 31
 • Szkoła Podstawowa nr 39

Zachęcamy do dalszego udziału w Kampanii, przesyłania nam wspólnych zdjęć spod swojej szkoły – będziemy je publikowali na naszej stronie internetowej Rowerowego Maja: rowerowymaj.lublinrowerem.pl/?name=gallery

4 czerwca, w sobotę, ogłosimy pełne wyniki kampanii.

Kilka słów podsumowania w dzisiejszej audycji w Radio Lublin:

Audycja w Radiu Lublin – Akademia Aktywnych

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.