Spotkanie zespołu opiniującego

Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie reaktywowanego zespołu opiniującego do wdrażania standardów rowerowych w naszym mieście. Na spotkaniu byli przedstawiciele zainteresowanych środowisk – ze strony urzędu: Zastępca Prezydenta Miasta Lublina – Artur Szymczyk, Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro prasowe, Zespół do spraw Mobilności Aktywnej oraz przedstawiciele strony społecznej z Pieszego Lublina i Porozumienia Rowerowego. Na spotkaniu została przedyskutowana forma w jakiej zespół powinien[…]