Stojaki z rezerwy celowej na 2016 – wnioski

W grudniu wysłaliśmy pismo do rad dzielnic o postawienie stojaków z rezerwy celowej: Stojaki z rezerwy celowej dzielnic na 2016 Ostatnio dostało się w nasze ręce zestawienie końcowe na co mają pójść fundusze z rezerwy celowej. wyszukaliśmy które dzielnice wpisały stojaki i w jakiej ilości:   Jak również doszła nas informacja od jednego radnego z[…]

Monitoring instniejącej infrastruktury

W 2015 roku przeprowadziliśmy monitoring istniejącej infrastruktury rowerowej. Zarówno tej oddanej w latach poprzednich oraz tej nowowybudowanej. Poniżej można zobaczyć galerie z różnych miejsc przedstawiającą stan infrastruktury. Monitoring taki jest konieczny w celu sprawdzenia poprawności nowo-wykonanej infrastruktury w celu zgłoszenia poprawek w okresie gwarancyjnym. Oraz starszej infrastruktury w celu wyłapania wszystkich nierówności itp. Starsza infrastruktura powoli[…]

Stojaki z rezerwy celowej dzielnic na 2016

W ubiegły czwartek wystosowaliśmy pismo do wszystkich rad dzielnic w związku z rezerwą celową na 2016 rok. Z rezerwy na 2013 (Rada Dzielnicy Wieniawa), na 2015 (Rada Dzielnicy Rury) oraz na 2016 (Rada Dzielnicy Kośminek), rady dzielnic postawiły stojaki przy szkołach za co serdecznie dziękujemy. Niestety nadal jest to kropla w morzu potrzeb szkół w naszym mieście.[…]

Prasówka: Przyciski rowerowe z ulic Lublina pod lupą wojewody [Kurier Lubelski]

Środowisko lubelskich rowerzystów alarmuje, że przyciski na przejazdach rowerowych w Lublinie są nielegalne. Wojewoda przyjrzy się sprawie. W skardze na prezydenta Lublina Porozumienie Rowerowe – Towarzystwo dla Natury i Człowieka pisze, że zgodnie z obowiązującym prawem zielone światło dla rowerzystów powinno się zmieniać automatycznie. – W tej chwili rowerzyści są dyskryminowanymi uczestnikami ruchu, bo muszą[…]

Interpelacja Radnej Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak w sprawie stanu prac nad wprowadzeniem kontraruchu rowerowego

W ubiegłym miesiącu Radna Beata Stepaniuk-Kuśmierzak złożyła interpelację dotyczącą postępów prac przy wprowadzaniu kontraruchu rowerowego w Lublinie. Z odpowiedzi przygotowanej przez ZDiM wynika, że na chwilę obecną zaakceptowanych dla tego rodzaju rozwiązania jest 19 ulic w Lublinie, przy czym głównym problem nie są już względy tzw. „bezpieczeństwa” a środki finansowe, konkretnie 250 tys. złotych. W[…]

Rusza zespół roboczy do spraw kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych!

W piątek 7 lutego, w lubelskim Ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące wprowadzenia w Lublinie kontraruchu rowerowego, czyli dopuszczenia możliwości jazdy rowerem w obu kierunkach, na ulicach jednokierunkowych dla samochodów.  Inicjatorem spotkania był Pan Prezydent Stanisław Kalinowski, który w odpowiedzi na interpelację grupy lubelskich Radnych (http://www.lublinrowerem.pl/2014/01/lubelscy-radni-walcza-o-kontrapasy.html), podjął się przeprowadzenia procesu wdrażania kontraruchu w Lublinie, tak[…]

Prasówka: Rowerzyści pojadą ulicami pod prąd? Szanse coraz mniejsze [Dziennik Wschodni]

Maleją szanse rowerzystów na to, że miasto pozwoli im poruszać się po wybranych ulicach jednokierunkowych w przeciwną stronę, niż samochody. Lubelski Ratusz twierdzi, że wcale nie jest to takie proste i tanie, jak uważają pomysłodawcy. Z oficjalnym pismem w tej sprawie wystąpiło do prezydenta miasta pięcioro radnych Platformy Obywatelskiej (Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Jacek Bednarczyk, Stanisław Podgórski,[…]

Odpowiedź ZDiM w sprawie kontrapasów rowerowych, czyli zasada „dziel i rządź” w akcji

Kilka dni temu pojawiła się odpowiedź ZDiM na interpelację grupy radnych Rady Miasta, dotyczącą dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ponad 30 ulicach jednokierunkowych dla samochodów. Potwierdziła ona jedynie nasze wcześniejsze przypuszczenia i informacje, że nie należy spodziewać się szybkiego i prostego wdrożenia tego jakże dobrego i taniego rozwiązania.  Kartka papieru zamiast znaku, czyli nauka bezpiecznej[…]

Prasówka: Rowerem pod prąd po ulicach Lublina? [MM Lublin]

Grupa miejskich radnych chce, by na 32 ulicach jednokierunkowych rowerzyści mogli jechać pod prąd. Takie rozwiązanie stosowane jest w różnych miastach, czy sprawdzi się to również u nas? Na większości ulic wskazanych przez radnych wystarczyłoby powiesić pod zakazem wjazdu tabliczkę informującą, że zakaz nie dotyczy rowerów. Zdaniem autorów wniosku malowanie pasów na jezdni byłoby konieczne[…]

Lubelscy radni walczą o kontrapasy rowerowe!

We czwartek, 9 stycznia, grupa radnych Rady Miasta Lublin pod przewodnictwem Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak złożyła interpelację do Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, dotyczącą dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na 32 jednokierunkowych ulicach na terenie całego miasta!  W wielu przypadkach są to ulice szczególnie ważne z punktu widzenia ruchu rowerowego, na których brak kontrapasów znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia[…]